a handwritten alphabet with a child holding a pencil
Save
myklaskamer.co.za

Graad 1 Handskrif Werksvelle » My Klaskamer deur Kobie Kleynhans

Sluit al die die letters van die alfabet in. Sluit getalsimbole 1 - 10 in. Sluit getalname een - tien in. Sluit getalname "one-ten" in. 33x bladsye wat as taakkaarte gebruik kan word. Geskik vir Afrikaans of Engels

Comments

No comments yet! Add one to start the conversation.