Explore Phat Giao, 338 450 and more!

Phatgiao-org-vn-nhat-ban-buc-tuong-phat-a-di-da-lon-nhat-the-gioi08.jpg (338×450)

Phatgiao-org-vn-nhat-ban-buc-tuong-phat-a-di-da-lon-nhat-the-gioi08.jpg (338×450)

Nhạc thiền phật giáo dành cho bé nghe ngủ sâu và ngon giấc hơn 2h

Nhạc thiền phật giáo dành cho bé nghe ngủ sâu và ngon giấc hơn 2h

Như bất cứ một ai, Trịnh Công Sơn cũng có cái mâu thuẫn của anh. Hiểu rõ tư  tưởng Phật giáo nhưng anh vẫn lo sợ phút chia lìa ấy.

Như bất cứ một ai, Trịnh Công Sơn cũng có cái mâu thuẫn của anh. Hiểu rõ tư tưởng Phật giáo nhưng anh vẫn lo sợ phút chia lìa ấy.

Phật bản mệnh tuổi Sửu phật Hư Không Tạng đá mắt hổ đúng gốc phật giáo

Phật bản mệnh tuổi Sửu phật Hư Không Tạng đá mắt hổ đúng gốc phật giáo

Lược Ý Đốt Đèn Cúng Phật Trong Nghi Thức Nhiên Đăng Phật Giáo - Truyền thống đốt đèn cúng Phật có trong Phật Giáo được bắt nguồn từ câu chuyện "Bần nữ cúng đèn", chuyện kể rằng: "Một thời Đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ tại núi Kỳ Xà Quật, lúc bấy giờ vua A Xà Thế thỉnh Đức Phật dự lễ trai Tăng trong hoàng cung. Sau khi thọ trai, Đức Phật trở về Tinh #Xá Kỳ #Hoàn, Vua bèn hỏi Kỳ Bà rằng: “Ta thỉnh #Phật thọ trai xong, nay không biết nên làm gì?”.

Lược Ý Đốt Đèn Cúng Phật Trong Nghi Thức Nhiên Đăng Phật Giáo - Truyền thống đốt đèn cúng Phật có trong Phật Giáo được bắt nguồn từ câu chuyện "Bần nữ cúng đèn", chuyện kể rằng: "Một thời Đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ tại núi Kỳ Xà Quật, lúc bấy giờ vua A Xà Thế thỉnh Đức Phật dự lễ trai Tăng trong hoàng cung. Sau khi thọ trai, Đức Phật trở về Tinh #Xá Kỳ #Hoàn, Vua bèn hỏi Kỳ Bà rằng: “Ta thỉnh #Phật thọ trai xong, nay không biết nên làm gì?”.

Đền Qixia là ngôi đền Phật Giáo nổi tiếng của Trung Quốc, với cảnh đẹp lộng lẫy vào mùa thu.

Đền Qixia là ngôi đền Phật Giáo nổi tiếng của Trung Quốc, với cảnh đẹp lộng lẫy vào mùa thu.

Thức ăn quyết định số phận của bạn - Namboku Mizuno   Sách “Thức ăn quyết định số phận của bạn” được tác giả soạn dịch nhằm giáo dục con người thông qua thức ăn đã và sẽ là con đường và mục đích của hệ thống giáo dục toàn cầu bắt đầu từ nền minh triết cổ đại của người Việt cổ - “học ăn” được soi sáng bởi pháp Thiền nguyên thủy (Vipassana - Minh sát tuệ) của Đức Phật, vì chính điều này đã được ghi lại trong kinh điển nguyên thủy của Phật giáo.  Giáo sư Ohsawa không được một ông thầy nào còn

Thức ăn quyết định số phận của bạn - Namboku Mizuno Sách “Thức ăn quyết định số phận của bạn” được tác giả soạn dịch nhằm giáo dục con người thông qua thức ăn đã và sẽ là con đường và mục đích của hệ thống giáo dục toàn cầu bắt đầu từ nền minh triết cổ đại của người Việt cổ - “học ăn” được soi sáng bởi pháp Thiền nguyên thủy (Vipassana - Minh sát tuệ) của Đức Phật, vì chính điều này đã được ghi lại trong kinh điển nguyên thủy của Phật giáo. Giáo sư Ohsawa không được một ông thầy nào còn

Pinterest
Search