Explore these ideas and much more!

flower doodle- doodlers anonymous

flower doodle- doodlers anonymous

Upload bởi Hamtruyen.com

Upload bởi Hamtruyen.com

Mạo Bài Đại Anh Hùng 16

Mạo Bài Đại Anh Hùng 16

Chu Tước Ký 15

Chu Tước Ký 15

Upload bởi Hamtruyen.com

Upload bởi Hamtruyen.com

Upload bởi Hamtruyen.com

Upload bởi Hamtruyen.com

Đọc Truyện Trọng Sinh Chi Hao Môn Cường Thế Quy Lai Chap 1 TV trên di động hoặc trên mobile/smartphone/iphone tại đây

Đọc Truyện Trọng Sinh Chi Hao Môn Cường Thế Quy Lai Chap 1 TV trên di động hoặc trên mobile/smartphone/iphone tại đây

Comic Book

Minh Lam (Ming Lan) được Thượng gia thu làm dưỡng nữ (con gái nuôi), được mẹ nuôi nam hi coi như con gái ruột, coi làm người thay thế cho người con gái đã mất của mình, nhưng anh em minh tinh (Ming Ming) và minh tĩnh (Qing Jing) lại không chào đón cô, luôn trêu cợt, không mở rộng long mình, cuộc song tưởng như vui vẻ lại đảo loan... Bố đã từng nói: “Minh Lam thật còn sống cũng không đến 6 tuổi.” Câu nói của bố cho thấy cô bé đã chết từ trước 6 tuổi, còn về chết lúc nào, nguyên nhân ra sao…

Minh Lam (Ming Lan) được Thượng gia thu làm dưỡng nữ (con gái nuôi), được mẹ nuôi nam hi coi như con gái ruột, coi làm người thay thế cho người con gái đã mất của mình, nhưng anh em minh tinh (Ming Ming) và minh tĩnh (Qing Jing) lại không chào đón cô, luôn trêu cợt, không mở rộng long mình, cuộc song tưởng như vui vẻ lại đảo loan... Bố đã từng nói: “Minh Lam thật còn sống cũng không đến 6 tuổi.” Câu nói của bố cho thấy cô bé đã chết từ trước 6 tuổi, còn về chết lúc nào, nguyên nhân ra sao…

Pinterest
Search