Explore Poem Quotes, Motivational Quotes and more!

Forgiveness. Letting go of the pain  transforming oneself from victim to survivor.

Forgiveness. Letting go of the pain transforming oneself from victim to survivor.

Are your friends really true friends?

Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down.

bao giờ mới tan cơn mộng bất an. tại sao con người cứ phải sống giả tạo như thế. sống bằng sự tung hô của nhau, những nụ cười chứa đầy dao găm để rồi quay lưng lại thì hàng ngàn những mũi dùi cũng được ném vào lưng nhau. mình không cảm thấy bản thân đang thuộc về thế giới này nữa. mình không chịu được nữa những sự xấu tính đó, hiểm độc và tàn nhẫn đó. tại sao?

bao giờ mới tan cơn mộng bất an. tại sao con người cứ phải sống giả tạo như thế. sống bằng sự tung hô của nhau, những nụ cười chứa đầy dao găm để rồi quay lưng lại thì hàng ngàn những mũi dùi cũng được ném vào lưng nhau. mình không cảm thấy bản thân đang thuộc về thế giới này nữa. mình không chịu được nữa những sự xấu tính đó, hiểm độc và tàn nhẫn đó. tại sao?

"The past does not have to be your prison. You have a voice in your destiny. You have a say in your life. You have a choice in the path you take." Max Lucado

"The past does not have to be your prison. You have a voice in your destiny. You have a say in your life. You have a choice in the path you take." Max Lucado

Pinterest
Search