Explore Xen Vào, Places To Visit and more!

Nguồn: Diễn giả Trần Đăng Triều (http://www.facebook.com/diengia.trandangtrieu)

Nguồn: Diễn giả Trần Đăng Triều (http://www.facebook.com/diengia.trandangtrieu)

“I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go, things go wrong so that you appreciate them when they're right, you believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself, and sometimes good things fall apart so better things can fall together.” ― Marilyn Monroe

“I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go, things go wrong so that you appreciate them when they're right, you believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself, and sometimes good things fall apart so better things can fall together.” ― Marilyn Monroe

Tin tôi đi: "Vượt qua khó khăn bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Vì vậy thay vì ca thán, chê trách hãy tập trung và rướn lên. Có những thứ tưởng như vô thưởng vô phạt và thử thách làm bạn rất khó chịu nhưng ở đó luôn ẩn chứa những bài học và giá trị mà có thể bạn chưa nhận ra cho đến tận sau này".

Tin tôi đi: "Vượt qua khó khăn bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Vì vậy thay vì ca thán, chê trách hãy tập trung và rướn lên. Có những thứ tưởng như vô thưởng vô phạt và thử thách làm bạn rất khó chịu nhưng ở đó luôn ẩn chứa những bài học và giá trị mà có thể bạn chưa nhận ra cho đến tận sau này".

Câu hỏi IQ http://eduviet.vn/index.php/Dao-tao/

Câu hỏi IQ http://eduviet.vn/index.php/Dao-tao/

Nếu muốn có một cuộc sống hạnh phúc, hãy gắn cuộc đời mình với một Mục tiêu, chứ không phải một người hay một thứ gì khác.

Nếu muốn có một cuộc sống hạnh phúc, hãy gắn cuộc đời mình với một Mục tiêu, chứ không phải một người hay một thứ gì khác.

Đó chính là cuộc sống http://eduviet.vn/index.php/Dao-tao/

Đó chính là cuộc sống http://eduviet.vn/index.php/Dao-tao/

Tuổi 18, chúng ta sẽ dễ dàng yêu một ai đó, cũng thường lo âu vì những chuyện cỏn con. Tuổi 18 người lớn thường hay nói chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Những lúc đấy chúng ta thường thật lòng, dốc lòng dốc sức hơn cả người lớn ( Trích -Reply 1997  film)

Tuổi 18, chúng ta sẽ dễ dàng yêu một ai đó, cũng thường lo âu vì những chuyện cỏn con. Tuổi 18 người lớn thường hay nói chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Những lúc đấy chúng ta thường thật lòng, dốc lòng dốc sức hơn cả người lớn ( Trích -Reply 1997 film)

Đòn bẩy của thành công là "KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI VÀ NÂNG CAO GIÁ TRỊ BẢN THÂN" http://eduviet.vn/index.php/Danh-sach-lich-khai-giang/

Đòn bẩy của thành công là "KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI VÀ NÂNG CAO GIÁ TRỊ BẢN THÂN" http://eduviet.vn/index.php/Danh-sach-lich-khai-giang/

“Would you tell me, please, which way I ought to go from here?" "That depends a good deal on where you want to get to." "I don't much care where –" "Then it doesn't matter which way you go.” ― Lewis Carroll, Alice in Wonderland

“Would you tell me, please, which way I ought to go from here?" "That depends a good deal on where you want to get to." "I don't much care where –" "Then it doesn't matter which way you go.” ― Lewis Carroll, Alice in Wonderland

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search