Explore Places To Visit, Menu and more!

Nguồn: Diễn giả Trần Đăng Triều (http://www.facebook.com/diengia.trandangtrieu)

Nguồn: Diễn giả Trần Đăng Triều (http://www.facebook.com/diengia.trandangtrieu)

Baby, remember you just have to keep trying.  Do it again and again and again until you are happy with the results.

Baby, remember you just have to keep trying. Do it again and again and again until you are happy with the results.

“Would you tell me, please, which way I ought to go from here?" "That depends a good deal on where you want to get to." "I don't much care where –" "Then it doesn't matter which way you go.” ― Lewis Carroll, Alice in Wonderland

“Would you tell me, please, which way I ought to go from here?" "That depends a good deal on where you want to get to." "I don't much care where –" "Then it doesn't matter which way you go.” ― Lewis Carroll, Alice in Wonderland

Tuổi 18, chúng ta sẽ dễ dàng yêu một ai đó, cũng thường lo âu vì những chuyện cỏn con. Tuổi 18 người lớn thường hay nói chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Những lúc đấy chúng ta thường thật lòng, dốc lòng dốc sức hơn cả người lớn ( Trích -Reply 1997  film)

Tuổi 18, chúng ta sẽ dễ dàng yêu một ai đó, cũng thường lo âu vì những chuyện cỏn con. Tuổi 18 người lớn thường hay nói chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Những lúc đấy chúng ta thường thật lòng, dốc lòng dốc sức hơn cả người lớn ( Trích -Reply 1997 film)

Hãy sống với chính bản thân mình #ngộ #piintalk #mỗi ngày một điều #quote

Hãy sống với chính bản thân mình #ngộ #piintalk #mỗi ngày một điều #quote

Đó chính là cuộc sống http://eduviet.vn/index.php/Dao-tao/

Đó chính là cuộc sống http://eduviet.vn/index.php/Dao-tao/

Every now and then I need to remind myself of this. We all can be that other person.

Every now and then I need to remind myself of this. We all can be that other person.

Thói quen quan trọng nhất dẫn đến thành công là hành động - Vậy nên chúng ta hãy tiếp tục khát khao, tiếp tục đam mê và hy vọng để có đủ dũng khí, để tiếp tục bền chí làm theo trái tim mình ngay cả trong tiếng chế giễu của kẻ khác. Có thể hành động sẽ không đem lại kết quả, nhưng sẽ không có kết quả nếu không hành động. Đừng là một anh chàng hàng ngày cầu trời khấn Phật được trúng số độc đắc trong khi chưa bao giờ mua một tấm vé số.

Thói quen quan trọng nhất dẫn đến thành công là hành động - Vậy nên chúng ta hãy tiếp tục khát khao, tiếp tục đam mê và hy vọng để có đủ dũng khí, để tiếp tục bền chí làm theo trái tim mình ngay cả trong tiếng chế giễu của kẻ khác. Có thể hành động sẽ không đem lại kết quả, nhưng sẽ không có kết quả nếu không hành động. Đừng là một anh chàng hàng ngày cầu trời khấn Phật được trúng số độc đắc trong khi chưa bao giờ mua một tấm vé số.

Cấu trúc cơ bản của 1 CV bao gồm những gì ? ~ Nhân Viên Mới

Cấu trúc cơ bản của 1 CV bao gồm những gì ? ~ Nhân Viên Mới

Bạn có thể làm được bất cứ việc gì bởi tiềm năng của bạn cho phép bạn làm được những điều đó.

Bạn có thể làm được bất cứ việc gì bởi tiềm năng của bạn cho phép bạn làm được những điều đó.

Pinterest
Search