Explore Visual Arts, Peace, and more!

Việtnam Trúc Chỉ Art: Triển lãm nghệ thuật thị giác : "Mùa An Lạc"/ Visu...

Việtnam Trúc Chỉ Art: Triển lãm nghệ thuật thị giác : "Mùa An Lạc"/ Visu...

Từng tấm Trúc Chỉ được seo riêng cho việc in ảnh tranh, ảnh in xong rồi thì khâu từng mũi kim, lựa từng miếng da...để phối với nhau...và rồi tìm cách gài... để hoàn tất. và rồi chiếc ví Trúc Chỉ ra đời sau khi được nâng niu qua nhiều bàn tay tạo tác. Và, hôm nay, từng cá thể riêng biệt đã thành hình, ra mắt và mong kết tình thân! Hotline: 0967 063 143

Từng tấm Trúc Chỉ được seo riêng cho việc in ảnh tranh, ảnh in xong rồi thì khâu từng mũi kim, lựa từng miếng da...để phối với nhau...và rồi tìm cách gài... để hoàn tất. và rồi chiếc ví Trúc Chỉ ra đời sau khi được nâng niu qua nhiều bàn tay tạo tác. Và, hôm nay, từng cá thể riêng biệt đã thành hình, ra mắt và mong kết tình thân! Hotline: 0967 063 143

Việtnam "Trúc Chỉ" Art: Khai Mạc Festival Mỹ Thuật Trẻ 2014 , Trúc Chỉ với...

Việtnam "Trúc Chỉ" Art: Khai Mạc Festival Mỹ Thuật Trẻ 2014 , Trúc Chỉ với...

Việtnam Trúc Chỉ Art: Khai mạc " Trúc Chỉ - Lời của sông" - PB 2017 Tại ...

Việtnam Trúc Chỉ Art: Khai mạc " Trúc Chỉ - Lời của sông" - PB 2017 Tại ...

Việtnam "Trúc Chỉ" Art: Trúc Chỉ Ở Đà Lạt. 27C Yersin!

Việtnam "Trúc Chỉ" Art: Trúc Chỉ Ở Đà Lạt. 27C Yersin!

Trevillion Images - wooden-compartments-with-keys

Love this idea of displaying Keys. Trevillion Images - wooden-compartments-with-keys

Artworks

Việtnam "Trúc Chỉ" Art: Khai Mạc Triển Lãm Festival Mỹ Thuật Trẻ 2014 tại ...

Việtnam "Trúc Chỉ" Art: Khai Mạc Triển Lãm Festival Mỹ Thuật Trẻ 2014 tại ...

Việtnam "Trúc Chỉ" Art: TRÚC CHỈ 2014- The year of Light. The 2nd Series: ...

Việtnam "Trúc Chỉ" Art: TRÚC CHỈ 2014- The year of Light. The 2nd Series: ...

Pinterest
Search