Pinterest

Explore these ideas and much more!

Japanese Artwork, Asian Artwork, Bonsai Art, China Art, Chinese Painting, Landscape Art, Flower Art, Awesome Art, Illustration

#wattpad #tiu-thuyt-chung Bách hợp tiểu thuyết (GL) Tác phẩm: Công Chúa Tha Mạng . Tác giả: Phượng Khi Vũ . Thể loại: GL , xuyên không , cổ trang , cung đình tranh đấu , tình hữu độc chung , HE . Couple: Nguyên Thương x Cố Nguyệt Mẫn , Cố Thường Y x Túc Sa Duyệt Dung . Nguồn QT : Bachhoptt . Editor : Bạch Du Phi . Độ dài :...

[ BHTT - XK ] [ EDIT - HOÀN ] Công Chúa Tha Mạng - Phượng Khi Vũ . - Chương 108 : Phương tung [ Hạ ].

#wattpad #tiu-thuyt-chung Bách hợp tiểu thuyết (GL) Tác phẩm: Công Chúa Tha Mạng . Tác giả: Phượng Khi Vũ . Thể loại: GL , xuyên không , cổ trang , cung đình tranh đấu , tình hữu độc chung , HE . Couple: Nguyên Thương x Cố Nguyệt Mẫn , Cố Thường Y x Túc Sa Duyệt Dung . Nguồn QT : Bachhoptt . Editor : Bạch Du Phi . Độ dài :...

伊吹鸡腿子 's Weibo_Weibo                                                                                         More

伊吹鸡腿子 's Weibo_Weibo More

Jiang Cheng, Lan WangJi, Wei WuXian 江澄 蓝忘机 魏无羡

Jiang Cheng, Lan WangJi, Wei WuXian 江澄 蓝忘机 魏无羡

This looks like traditional Chinese or Japanese ink painting or drawing, but either way, it's beautiful. I can't use the stuff to save my life (cries in hysterics), but I admire & respect those who can. Mad respect to the owner of this beautiful piece of art.

This looks like traditional Chinese or Japanese ink painting or drawing, but either way, it's beautiful. I can't use the stuff to save my life (cries in hysterics), but I admire & respect those who can. Mad respect to the owner of this beautiful piece of art.