Explore Charles White, Autumn Fall and more!

Explore related topics

coiour-my-world: “ Coloured leaves in autumn at Lac Fortune, Gatineau Park, Quebec, just outside Ottawa, Canada ~ Richard McGuire ”

coiour-my-world: “ Coloured leaves in autumn at Lac Fortune, Gatineau Park, Quebec, just outside Ottawa, Canada ~ Richard McGuire ”

Pennsylvania...in the fall.Born and raised in this Beautiful state.No matter where I live...it will always be closest to my heart and will always be home.

Pennsylvania...in the fall.Born and raised in this Beautiful state.No matter where I live...it will always be closest to my heart and will always be home.

"Fall has always been my favorite season. The time when everything bursts with its last beauty, as if nature had been saving up all year for the grand finale."  Lauren DeStefano

"Fall has always been my favorite season. The time when everything bursts with its last beauty, as if nature had been saving up all year for the grand finale." Lauren DeStefano

Աշուն Տատիկը  Լինում է, չի լինում մի շատ գեղեցիկ Աշուն Տատիկ է լինում: Էս Աշուն Տատիկը էնքան գունավոր մրգեր է բերում, որ երբ ես մեկը կերա, իմ թշերը կարմրեցին, երբ Աշուն Տատիկը տեսավ, ինձ տվեց մանուշակագույն միրգը, երբ ես կերա, իմ թշերը մանուշակագույն դարձան: Մի օր, երբ եկավ ձմեռը, Աշուն Տատիկը հիվանդացավ: Նա էլ չէր կարող մեզ գունավոր մրգեր տալ։ Մի քանի ամիս անց ես հասկացա, որ արևից լավ միջոց չկա: Ես Թ – 1 ինքնաթիռով թռա և արևին հայտնեցի պատահածի մասին։ Արևը հավաքեց իր ուժերը և դուրս եկավ…

Աշուն Տատիկը Լինում է, չի լինում մի շատ գեղեցիկ Աշուն Տատիկ է լինում: Էս Աշուն Տատիկը էնքան գունավոր մրգեր է բերում, որ երբ ես մեկը կերա, իմ թշերը կարմրեցին, երբ Աշուն Տատիկը տեսավ, ինձ տվեց մանուշակագույն միրգը, երբ ես կերա, իմ թշերը մանուշակագույն դարձան: Մի օր, երբ եկավ ձմեռը, Աշուն Տատիկը հիվանդացավ: Նա էլ չէր կարող մեզ գունավոր մրգեր տալ։ Մի քանի ամիս անց ես հասկացա, որ արևից լավ միջոց չկա: Ես Թ – 1 ինքնաթիռով թռա և արևին հայտնեցի պատահածի մասին։ Արևը հավաքեց իր ուժերը և դուրս եկավ…

Pinterest
Search