Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Attendants Airline, Attendants Circa and more!

devynng1 subscribe to my blog for more stuff like this!! http://discoveringdev.weebly.com

80 years of flight attendants; a photo album by American Airlines, more pictures at https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151377657361078.1073741832.7003656077=3

The 100-year mystery of why suffragette Emily Davison threw herself under the king's horse

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ