Explore Om and more!

10minuter.se | En podcast om skolan när den är som bäst!

10minuter.se | En podcast om skolan när den är som bäst!

I make no apologies for making this an iPad focused post. So many of the schools that I work with have iPads both for students and for educators. The majority of the 30 Apps I’ve chosen are o…

I make no apologies for making this an iPad focused post. So many of the schools that I work with have iPads both for students and for educators. The majority of the 30 Apps I’ve chosen are o…

Recenserade appar för skolbruk på www.skolappar.nu Det är framförallt grundskolor som väljer surfplattor och förr eller senare ställs de inför frågan: "Hur kan vi hitta bra appar för undervisningen?". Skolappar.nu gör det möjligt för lärare att söka bland både gratis- och betalappar för skolbruk som är testade och recenserade.

Recenserade appar för skolbruk på www.skolappar.nu Det är framförallt grundskolor som väljer surfplattor och förr eller senare ställs de inför frågan: "Hur kan vi hitta bra appar för undervisningen?". Skolappar.nu gör det möjligt för lärare att söka bland både gratis- och betalappar för skolbruk som är testade och recenserade.

Many studies show us that our brains prefer storytelling to facts.   When we read facts, only the language parts of our brains work to understand the meaning. When we read a story, the language...

Sweet and Spicy Bacon Wrapped Chicken Tenders

Many studies show us that our brains prefer storytelling to facts. When we read facts, only the language parts of our brains work to understand the meaning. When we read a story, the language...

Vill du ha idéer och inspiration till källkritiska diskussioner i skolan? På den här sidan har Kolla källan samlat lathundar, övningar och a...

Vill du ha idéer och inspiration till källkritiska diskussioner i skolan? På den här sidan har Kolla källan samlat lathundar, övningar och a...

Tips Värderingsövningar

Tips Värderingsövningar

Hur ska skolan hantera #öppnalärresurser? Lennart Guldbrandsson, Anna Ekström, Rickard Vinde, Karin Linder och Alex Amneus http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitala-larresurser/om-larresurser/hur-ska-skolan-hantera-oppna-larresurser-1.225869

Hur ska skolan hantera #öppnalärresurser? Lennart Guldbrandsson, Anna Ekström, Rickard Vinde, Karin Linder och Alex Amneus http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitala-larresurser/om-larresurser/hur-ska-skolan-hantera-oppna-larresurser-1.225869

Kommunförbundet Skåne Olika forskningsprojekt FORSKNING I KORTHET 2013:1  Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling SÄRTRYCK 2013:1  Skolans digitalisering — hur ser kunskapsläget ut? SÄRTRYCK 2013:2 Forskning om skolledares och lärares psykosociala arbetsmiljö 2000 — 2012 FORSKNING I KORTHET 2013:3 Lärandets natur – forskningsresultat av betydelse för skolutveckling FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap – en kunskapsöversikt

Kommunförbundet Skåne Olika forskningsprojekt FORSKNING I KORTHET 2013:1 Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling SÄRTRYCK 2013:1 Skolans digitalisering — hur ser kunskapsläget ut? SÄRTRYCK 2013:2 Forskning om skolledares och lärares psykosociala arbetsmiljö 2000 — 2012 FORSKNING I KORTHET 2013:3 Lärandets natur – forskningsresultat av betydelse för skolutveckling FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap – en kunskapsöversikt

Skollyftet är en samlingsplats för lärare och andra som verkar i, och för, skolan och förskolan

Skollyftet är en samlingsplats för lärare och andra som verkar i, och för, skolan och förskolan

VAD ÄR SOCIALA MEDIER?  Vad är sociala medier och hur kan de användas? På skolverkets sajt finns en bra översikt kring vad sociala medier är, oavsett om man arbetar i skolans värld eller ej.   http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/sociala-medier/fakta

VAD ÄR SOCIALA MEDIER? Vad är sociala medier och hur kan de användas? På skolverkets sajt finns en bra översikt kring vad sociala medier är, oavsett om man arbetar i skolans värld eller ej. http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/sociala-medier/fakta

Pinterest
Search