Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Canh Giò, Giò Heo and more!

Bánh canh giò heo hay còn gọi bánh canh cô tóc bạc vì người nấu chín đã bán từ lúc tóc đen thành tóc bạc. Ảnh: Bùi Thư

from Etsy

Doodlies - Giclee Print

“Dining Room” by Kim Jung Gi - Blog/Website | (http://superani.com/main.htm) ★ || CHARACTER DESIGN REFERENCES | キャラクターデザイン • Find more artworks at https://www.facebook.com/CharacterDesignReferences & http://www.pinterest.com/characterdesigh and learn how to draw: #concept #art #animation #anime #comics || ★

“Hinata no Aoshigure” movie poster art. Blog/Website | (http://colorido.co.jp/) ★ || CHARACTER DESIGN REFERENCES | キャラクターデザイン • Find more artworks at https://www.facebook.com/CharacterDesignReferences http://www.pinterest.com/characterdesigh and learn how to draw: #concept #art #animation #anime #comics || ★