Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

Bonnard and Vuillard on a boat on Lake Como or Garda in Italy, 1899. Photo: Roussel Ker Xavier. Paris, Musée d’Orsay

Bonnard and Vuillard on a boat on Lake Como or Garda in Italy, 1899. Photo: Roussel Ker Xavier. Paris, Musée d’Orsay

Drawing with Vintage Photo - Man Climbing Tree using a cropped photo, draw what is outside the frame

Drawing with Vintage Photo - Man Climbing Tree using a cropped photo, draw what is outside the frame

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search