Explore Once, Ours and more!

Once, Ours

Yüksek gelirli ekonomi için yeni finansal sistem /Dünya Bankası'nın orta gelir tuzağını ele aldığı bir makalede, 1960'dan 2008 yılın kadarki dönemde 101 orta gelirli ülkeden sadece 13'ü” yüksek gelir grubuna” dâhil olabilmiştir. Makalede Türkiye'yle ilgili ise, Türkiye'nin orta gelir grubunda kalmasının sebebi olarak yüksek büyüme oranlarını yakalayamamış olması gösterilmiştir...Ancak ulaşabilmek için tüm bunların yanı sıra,bir de finansal sistemle ilgili ciddi anlamda reform ihtiyacı var.

Turkey has desired to implement changes in its economic system, its usual structure and, most importantly, its production base

29b918137267135069b377598dea7df1.jpg 410×650 piksel

bilinmeyen kayıp bir zamanda bir ''Saatçi'' Lost in Time.

Istanbul - Dolmabahçe Sarayı

Palace of the Sultan at the Bosphorus. It was built by Sultan Abdülmecid between 1843 and Photograph by Sebah & Joailler in the

1869’da Şehremini Server Paşa, ilk kez atlı tramvayı İstanbullularla tanıştırdı.

1869’da Şehremini Server Paşa, ilk kez atlı tramvayı İstanbullularla tanıştırdı.

Pinterest
Search