Die uitspreek van 'n seën kan nie vir God manipuleer om 'n trellidor voo...

Die uitspreek van 'n seën kan nie vir God manipuleer om 'n trellidor voo...

Wat Die Kapel glo nr 1: Die Bybel is nie God se gedagtes nie, maar mense...

Wat Die Kapel glo nr 1: Die Bybel is nie God se gedagtes nie, maar mense...

Daar is net een God, die verskillende benamings is menslike etikette

Daar is net een God, die verskillende benamings is menslike etikette

Johannes se Jesus: God se Gedagtes word 'n Mens

Johannes se Jesus: God se Gedagtes word 'n Mens

Markus se portret van Jesus wissel tussen Seun van God en God self.

Markus se portret van Jesus wissel tussen Seun van God en God self.

Jesus. God se Seun, God self wat mens geword het, mens wat vergoddelik i...

Jesus. God se Seun, God self wat mens geword het, mens wat vergoddelik i...

Dis nie 'n duiwel wat van my 'n stouterd maak nie, ek besluit sommer van...

Dis nie 'n duiwel wat van my 'n stouterd maak nie, ek besluit sommer van...

Lekker meevallers is nie seeninge uit God se hand nie, lekker en sleg tr...

Lekker meevallers is nie seeninge uit God se hand nie, lekker en sleg tr...

God maak ons g'n met aardse behoeftes net om te verwag dat ons dit vir H...

God maak ons g'n met aardse behoeftes net om te verwag dat ons dit vir H...

Wat kan moderne mense oor God, die planeet en die mens se lewe glo? Nr 1

Wat kan moderne mense oor God, die planeet en die mens se lewe glo? Nr 1

Pinterest
Search