Ons Oorlewing Stryd
7 Pins
· 1.21k Followers
Die storie van die Afrikaners se stryd om te oorleef - met heftige meningsverskille oor wat oorlewing behels - word hier volledig vertel. Die agtergrond is een van 'n gebrek aan veiligheid omdat die Afrikaners altyd so bitter min was. Die verhaal is soms heroïes, soms tragies, altyd boeiend - vol drama, ironie en paradokse.
Boervolk | Ons vir jou Suid-Afrika | Uit die blou van onse Hemel, uit die diepte van ons see. Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee. Deur ons ver verlate vlaktes, met die kreun van Ossewa. Ruis die stem van ons geliefde, vir ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra: ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. In die murg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees. In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees.

Boervolk | Ons vir jou Suid-Afrika | Uit die blou van onse Hemel, uit die diepte van ons see. Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee. Deur ons ver verlate vlaktes, met die kreun van Ossewa. Ruis die stem van ons geliefde, vir ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra: ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. In die murg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees. In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees.

Boervolk | Vat jou goed en trek Ferreira | Vat jou goed en trek Ferreira, Vat jou goed en trek Ferreira, Vat jou goed en trek! Agter die bos is 'n klompie perde, vat jou goed en trek! Swaar dra al aan die een kant, Swaar dra al aan die een kant, Swaar dra al aan die een kant, Vat jou goed en trek! Vat jou goed en trek Ferreira, Vat jou goed en trek! Agter die berg is 'n klompie perde, vat jou goed en trek! Swaar dra al aan die een kant, Swaar dra al aan die een kant, Swaar dra al aan die een

Boervolk | Vat jou goed en trek Ferreira | Vat jou goed en trek Ferreira, Vat jou goed en trek Ferreira, Vat jou goed en trek! Agter die bos is 'n klompie perde, vat jou goed en trek! Swaar dra al aan die een kant, Swaar dra al aan die een kant, Swaar dra al aan die een kant, Vat jou goed en trek! Vat jou goed en trek Ferreira, Vat jou goed en trek! Agter die berg is 'n klompie perde, vat jou goed en trek! Swaar dra al aan die een kant, Swaar dra al aan die een kant, Swaar dra al aan die een

Boervolk | Die Wandellied | As ek moeg word vir die lewe in die stad, lok my die wandelpad; As ek moeg word vir die lewe in die stad, lok my die wandelpad; in die veld pluk ek 'n wandelstaf van die naaste doringboompie af, en sing my wandellied, en sing my wandellied. Of ek luister na my eie voeteval op pad oor berg en dal.Of ek luister na my eie voeteval op pad oor berg en dal. Dan's ek weer die eensaam wandelaar na die lekker landstreek wie-weet-waar, 'n swerwer lewenslank, 'n swerwer...

Boervolk | Die Wandellied | As ek moeg word vir die lewe in die stad, lok my die wandelpad; As ek moeg word vir die lewe in die stad, lok my die wandelpad; in die veld pluk ek 'n wandelstaf van die naaste doringboompie af, en sing my wandellied, en sing my wandellied. Of ek luister na my eie voeteval op pad oor berg en dal.Of ek luister na my eie voeteval op pad oor berg en dal. Dan's ek weer die eensaam wandelaar na die lekker landstreek wie-weet-waar, 'n swerwer lewenslank, 'n swerwer...

Boerevolk | Pollenys Pollenys Pollenys, Pollenys, jou lieflike ding; dis om jou, dis om jou wat ek so dwing. Ek hou my lyf so vol dingetjies en ek draai met die tannie met die sewe ringetjies. Oom Jannie Pieter Groentjie, om wie moet ek dink? Ek dink net aan jou en g'n niemand meer. Die dak is van strooi en die muur is van klei. En elkeen wat kom, die wil daar in bly. Lank is die seun en kort is die pa, mooi is die dogter en lelik is die ma. Hoog is die solder en laag is die vloer;

Boerevolk | Pollenys Pollenys Pollenys, Pollenys, jou lieflike ding; dis om jou, dis om jou wat ek so dwing. Ek hou my lyf so vol dingetjies en ek draai met die tannie met die sewe ringetjies. Oom Jannie Pieter Groentjie, om wie moet ek dink? Ek dink net aan jou en g'n niemand meer. Die dak is van strooi en die muur is van klei. En elkeen wat kom, die wil daar in bly. Lank is die seun en kort is die pa, mooi is die dogter en lelik is die ma. Hoog is die solder en laag is die vloer;

Boerevolk | More Oompie, More Tannie | Woorde: Tradisioneel. Musiek: S.A. Volkswysie; verwerk: ANTON HARTMAN Môre Oompie, môre Tannie, waar is Sannie dan? Sannie het gaan water haal daar onder by die dam. Ja, Oompie, ja, môre gaan ons trou! Ja, Oompie, ja, môre gaan ons trou! Haar rokkie het 'n skeurtjie in; die jonkman kyk daarna. Die jonkman vra om met Sannie te trou; en skaamrig sê sy: "Ja". Ja, Oompie, ja, môre gaan ons trou! Ja, Oompie, ja, môre gaan ons trou!

Boerevolk | More Oompie, More Tannie | Woorde: Tradisioneel. Musiek: S.A. Volkswysie; verwerk: ANTON HARTMAN Môre Oompie, môre Tannie, waar is Sannie dan? Sannie het gaan water haal daar onder by die dam. Ja, Oompie, ja, môre gaan ons trou! Ja, Oompie, ja, môre gaan ons trou! Haar rokkie het 'n skeurtjie in; die jonkman kyk daarna. Die jonkman vra om met Sannie te trou; en skaamrig sê sy: "Ja". Ja, Oompie, ja, môre gaan ons trou! Ja, Oompie, ja, môre gaan ons trou!

Boerevolk | Suikerbossie Suikerbossie, 'k wil jou hê, Suikerbossie, 'k wil jou hê, Suikerbossie, 'k wil jou hê, wat sal jou mamma daarvan sê dan loop ons so onderdeur die maan, dan loop ons so onderdeur die maan, dan loop ons so onderdeur die maan, ek en my Suikerbossie saam! sy kan nie kos kook nie, haar kos is rou; sy kan nie tee maak nie, haar tee is flou; sy kan nie brood bak nie, dis als verbrou; tog wag ek, Suikerbossie, net vir jou! O Siena, ek's lief vir jou; Siena, ek's lief...

To the guy who posted the white house as a zombie hideout

Pinterest
Search