Boere Musiek - so gaan die verhaal
9 Pins
· 1.2k Followers
Boeremusiek is 'n unieke vorm van instrumentele volksmusiek wat in Suid-Afrika hoofsaaklik deur Afrikaans sprekendes beoefen word. Dit dateer uit die era toe die persone wat dit beoefen het internasionaal bekend gestaan het as "Die Boere" van Suid-Afrika. Dit is informele musiek wat op 'n kenmerkende manier gespeel word en is hoofsaaklik bedoel as begeleiding vir sosiale danse.
Konsertina | Die mees algemene instrumente wat in Boeremusiek gebruik word is die konsertina, kitaar, trekklavier, banjo en baskitaar. Soms word 'n klavier, kontrabas, traporrel, elektroniese klawerbord, tjello, mondfluitjie of viool ook gebruik. Enkele Boereorkeste gebruik ook 'n saag, klarinet en 'n teekis-bas. Dansritmes wat tipies is aan Boeremusiek is die settees, polka, wals, mazurka, asook die kwadriel en die vastrap.

The concertina, also known as the squeeze box or button box, is a free-reed Celtic musical instrument, a lot like the harmonica and some other accordions.

Boeremusiekgilde | Die Boeremusiekgilde is gemoeid met die uitbouing van Boeremusiek in al sy vorme. Die Gilde is daar om as klankbord te dien en om hulle te help om geleenthede te vind waar hul talent tentoongestel en blootgestel word aan gesonde mededinging ter wille van Boeremusiek. Dit is die Gilde se strewe om 'n standhoudende liefde vir Boeremusiek te vestig en om deur optredes, funksies, opnames en deelnames Boeremusiek vir die nageslag te bewaar.

Who enjoyed the show yesterday? Jamstreet would like to thank everybody that attended the live performance yesterday and hope that you enjoyed it as much as we enjoyed having you at the show.

Trekklavier | Die trekklavier is ‘n fluit (reed) instrument en die ontstaan daarvan was baie primitief. Dit het agt note aan die diskant (treble) gehad met enkele boeke (bellows) tussen die baskant wat vier note gehad het. Die eerste basiese trekklavier is omstreeks 1822 deur n Duitser in Berlyn, ene Christian Friedrich Ludwig Bushman, ontwerp ‘n instrument wat die eerste keer die naam trekklavier (Akkordeon) gekry het, is in 1829 deur Cyrill Demian gepatenteer.

Trekklavier | Die trekklavier is ‘n fluit (reed) instrument en die ontstaan daarvan was baie primitief. Dit het agt note aan die diskant (treble) gehad met enkele boeke (bellows) tussen die baskant wat vier note gehad het. Die eerste basiese trekklavier is omstreeks 1822 deur n Duitser in Berlyn, ene Christian Friedrich Ludwig Bushman, ontwerp ‘n instrument wat die eerste keer die naam trekklavier (Akkordeon) gekry het, is in 1829 deur Cyrill Demian gepatenteer.

Rudolf (Ollie) Viljoen | Gebore 17 Maart 1939 - 31 Augustus 2014. Hy was ‘n stigterslid van die Boeremusiekgilde wat op 9 Oktober 1989 gestig is en hy was tot sy afsterwe ‘n Ere-lid van die Boeremusiekgilde. Hy het reeds op 10-jarige ouderdom trekklavier gespeel en saam met “Die Staatmakers” van Piet van Staden opgetree. Hy was maar net 15 jaar oud toe hy sy eerste radio-uitsending gedoen het en op 17 sy eerste langspeelplaat vrygestel.

Rudolf (Ollie) Viljoen | Gebore 17 Maart 1939 - 31 Augustus 2014. Hy was ‘n stigterslid van die Boeremusiekgilde wat op 9 Oktober 1989 gestig is en hy was tot sy afsterwe ‘n Ere-lid van die Boeremusiekgilde. Hy het reeds op 10-jarige ouderdom trekklavier gespeel en saam met “Die Staatmakers” van Piet van Staden opgetree. Hy was maar net 15 jaar oud toe hy sy eerste radio-uitsending gedoen het en op 17 sy eerste langspeelplaat vrygestel.

Die Altviool | Die altviool is 'n strykinstrument en die oudste lid van die vioolfamilie (ongeveer in 1530 ontstaan). Hierdie familie sluit ook die viool en tjello in. Die altviool is ietwat groter as die viool en 'n mens kry gewoonlik drie groottes: 15", 16" en 17". Die altviool het, soos meeste ander strykinstrumente, vier snare en soos die tjello is dit in die volgende volgorde van laagste tot hoogste gestem: c-g-d'-a'.

Viola is my second musical instrument I am learning. Viola is my favorite instrument to play.

Die Traporrel |  Of ook genoem die Serfyntjie. Wie onthou nie vir Tant Bettie Ferns en die ou Familie Traporrel nie. 'n Besonderse antieke traporrel met die naam Brattleboro USA en vervaardig deur die Carpenter Company is onlangs in SA opgeveil. Die traporrel is vroeëre dae dikwels in Boeremusiek gebruik. Willie du Preez doen traporrel herstelwerk, diens,restourasie, aankoop en te koop. Sy kontaknommers is: 012 252 4336 of 082 926 6654. Sy e-pos adres is: whdupreez@yahoo.com

Die Traporrel | Of ook genoem die Serfyntjie. Wie onthou nie vir Tant Bettie Ferns en die ou Familie Traporrel nie. 'n Besonderse antieke traporrel met die naam Brattleboro USA en vervaardig deur die Carpenter Company is onlangs in SA opgeveil. Die traporrel is vroeëre dae dikwels in Boeremusiek gebruik. Willie du Preez doen traporrel herstelwerk, diens,restourasie, aankoop en te koop. Sy kontaknommers is: 012 252 4336 of 082 926 6654. Sy e-pos adres is: whdupreez@yahoo.com

Banjo | Daar is tans twee organisasies wat hulle beywer vir Boeremusiek i.e die Tradisionele Boeremusiekklub en Boeremusiekgilde. Min Boeremusieknommers is in musieknotasie beskikbaar en die musiek word maar op gehoor gespeel. Elke orkes het ook 'n unieke klank en 'n eie manier van speel. www.myvolk.co.za

How to Play the Banjo Ukulele thumbnail

Boeredanse | Danette Smith het 'n handleiding saamgestel vir boeredansgroepe en individue wat daarin belangstel en selfs 'n groep te begin.  Sy sê met hul optredes is daar altyd belangstelling en ook vrae oor die herkoms van Boeredanse. Daar is ook 'n wanpersepsie dat Boeredanse en Volkspele dieselfde is - dit word in die handleiding aangespreek. Baie van haar inligting het sy van haar mentor Prof. Katzenellenbogen ontvang. Belangstellendes kan haar kontak by boeredansgroep@gmail.com.

Boeredanse | Danette Smith het 'n handleiding saamgestel vir boeredansgroepe en individue wat daarin belangstel en selfs 'n groep te begin. Sy sê met hul optredes is daar altyd belangstelling en ook vrae oor die herkoms van Boeredanse. Daar is ook 'n wanpersepsie dat Boeredanse en Volkspele dieselfde is - dit word in die handleiding aangespreek. Baie van haar inligting het sy van haar mentor Prof. Katzenellenbogen ontvang. Belangstellendes kan haar kontak by boeredansgroep@gmail.com.

Die Tradisionele Boeremusiekklub van S.A. [TBK] | is in 1981 gestig om tradisionele boeremusiek te versamel, uit te bou en die unieke karakter daarvan ongeskonde te bewaar. Takke het in verskeie stede en dorpe tot stand gekom en bied gereeld byeenkomste vir TBK-lede en medeliefhebbers aan. Die meeste aandag is egter op die bereiking van die doelstellings van die TBK toegespits. Verskeie lede het naarstig die bekombare tradisionele musiek van heinde en verre versamel en dit is nou in ‘n...

Die Tradisionele Boeremusiekklub van S.

Pinterest
Search