Kettie en klip

Slingshots Have Many Survival Purposes. They Can Satisfy A DIY Hankering, Help Improve Target Shooting Accuracy, Slingshot Hunting And Survival Warfare.

Lion Lager | South African Breweries - this was a firm favourite when we did our national service!

Lion Lager | South African Breweries - this was a firm favourite when we did our national service!

Nasionale Vlaghysing 31 Mei 1928 ~ ( Unie van Suid-Afrika ) ~Face book)

Nasionale Vlaghysing 31 Mei 1928 ~ ( Unie van Suid-Afrika ) ~Face book)

Map of the Great Trek (South Africa) during the 1830s and 1840s by Boers (Dutch/Afrikaans for "farmers").

Map of the Great Trek (South Africa) during the and by Boers (Dutch/Afrikaans for "farmers").

Boervolk | Ons vir jou Suid-Afrika | Uit die blou van onse Hemel, uit die diepte van ons see. Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee. Deur ons ver verlate vlaktes, met die kreun van Ossewa. Ruis die stem van ons geliefde, vir ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra: ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. In die murg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees. In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees.

Boervolk | Ons vir jou Suid-Afrika | Uit die blou van onse Hemel, uit die diepte van ons see. Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee. Deur ons ver verlate vlaktes, met die kreun van Ossewa. Ruis die stem van ons geliefde, vir ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra: ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. In die murg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees. In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees.

Kitcheners SCORCHED EARTH POLICY - Over 3.6 million Boer sheep were slaughtered as part of the much reviled Scorched Earth Policy

Kitcheners SCORCHED EARTH POLICY - Over 3.6 million Boer sheep were slaughtered as part of the much reviled Scorched Earth Policy

Vryheidsvlae van die Boerevolk se republieke. ( Erkenning Johan Fourie)

Vryheidsvlae van die Boerevolk se republieke. ( Erkenning Johan Fourie)

Frik du Preez

Frederik Christoffel Hendrik Frik du Preez born 28 November 1935 is a former South African rugby union player who represented Northern Transvaal and the S

Pinterest
Search