Hy is die een op wie jy jou lewe kan vertrou. Die kosbare besitting wat werklik help is wysheid en kennis. ~ Jesaja 33:6

Hy is die een op wie jy jou lewe kan vertrou. Die kosbare besitting wat werklik help is wysheid en kennis.

Hy is die een op wie jy jou lewe kan vertrou. Die kosbare besitting wat werklik help is wysheid en kennis. ~ Jesaja 33:6

Hy is die een op wie jy jou lewe kan vertrou. Die kosbare besitting wat werklik help is wysheid en kennis.

Julle krag lê in stil wees en vertroue hê. ~ Jesaja 30:15

Julle krag lê in stil wees en vertroue hê.

Wees sterk, moenie bang wees nie, julle God is hier. ~ Jesaja 33:4

Wees sterk, moenie bang wees nie, julle God is hier.

Soos 'n herder versorg Hy sy kudde, die lammers maak hy bymekaar in Sy arms en Hy dra hulle teen Sy bors. ~ Jesaja 40:11

Soos 'n herder versorg Hy sy kudde, die lammers maak hy bymekaar in Sy arms en Hy dra hulle teen Sy bors.

You are Not ordinary!

You are Not ordinary!

Die Here is ons Regter, die Here is ons Leidsman, die Here is ons Koning, Hy sal ons red. ~ Jesaja 33:22

Die Here is ons Regter, die Here is ons Leidsman, die Here is ons Koning, Hy sal ons red.

Wie reg doen, sal vrede hê. Wie volhard in reg doen, sal vir altyd rus en sekerheid geniet. My volk sal in rustige velde woon, in veilige wonings, op plekke waar daar rus is en geen sorge nie. ~ Jesaja 32:17-18

Wie volhard in reg doen, sal vir altyd rus en sekerheid geniet. My volk sal in rustige velde woon, in veilige wonings, op plekke waar daar rus is en geen sorge nie.

Jy hoef nie meer te huil nie, die Here sal jou genadig wees as jy na Hom roep om hulp. Hy sal jou gebed verhoor sodra Hy dit hoor. Die Here het jou honger en dors laat ly, maar Hy wou jou leer. ~ Jesaja 30:19-20

Jy hoef nie meer te huil nie, die Here sal jou genadig wees as jy na Hom roep om hulp. Die Here het jou honger en dors laat ly, maar Hy wou jou leer.

Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê: Hier is die pad, loop hierlangs. ~ Jesaja 30:21

Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê: Hier is die pad, loop hierlangs.

U het my lief, U het my uit die dood gered. U het al my sondes vergewe. ~ Jesaja 38:17

U het my lief, U het my uit die dood gered. U het al my sondes vergewe. ~ Jesaja 38:17

Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly virewig. ~ Jesaja 40:8

Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly virewig. ~ Jesaja 40:8

Tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil Hy Hom oor julle ontferm; die Here is 'n God wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou. ~ Jesaja 30:18

Tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil Hy Hom oor julle ontferm; die Here is 'n God wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou. ~ Jesaja 30:18

Dit is Ek, die Here! Ek is die eerste en wanneer die laaste dinge gebeur, sal Ek nog die Here wees. ~ Jesaja 41:4

Dit is Ek, die Here! Ek is die eerste en wanneer die laaste dinge gebeur, sal Ek nog die Here wees.

Pinterest
Search