nguquko

Collection by Mphindy

12 
Pins
Isaiah A child will be born to us. God will give a son to us. He will be responsible for leading the people. His name will be Wonderful Counselor, Powerful God, Father Who Lives Forever, Prince of Peace. Word Of Faith, Word Of God, Isaiah 9 6, Isaiah Bible, Wonderful Counselor, Bible Plan, Peace Of God, Prince Of Peace, A Child Is Born
Word Of GodWonderful CounselorA Child Is Born

UISAYA 9:6 Ngokuba sizalélwe umntwana, sinikwé unyana; ukuthethela kusesixhantini sakhe; igama lakhe kuthiwa nguMmangaliso, nguMcebisi, nguThixo oligorha, nguSonini-nanini, nguMthetheli woxolo | IZIBHALO EZINGCWELE (XHO75) | Download The Bible App Now

Ngokuba sizalélwe umntwana, sinikwé unyana; ukuthethela kusesixhantini sakhe; igama lakhe kuthiwa nguMmangaliso, nguMcebisi, nguThixo oligorha, nguSonini-nanini, nguMthetheli woxolo

  Movies, Movie Posters, 2016 Movies, Film Poster, Films, Film, Movie, Film Posters, Movie Quotes
FilmMovieFilm PostersMovie Quotes

Inguquko yoMoni Bible, Biblia, The Bible
The Bible

Inguquko yoMoni

  Country Roads

  Movies, Movie Posters, 2016 Movies, Film Poster, Films, Film, Movie, Film Posters, Movie Quotes
FilmMovieFilm PostersMovie Quotes