IZINCWADI

Collection by Markrooney

57 
Pins
South African Best Gospel song 2018 "UNkulunkulu Ufika Ngokuthula Phakat... Me App, Gospel Music, Zulu, Itunes, African, Songs, Youtube, Zulu Language, Song Books

Best South African Gospel Song "UNkulunkulu Ufika Ngokuthula Phakathi Kwethu" Iculo LamaKristu

If you have any questions, please contact us via live chat: http://bit.ly/2MZpkEH Uma unemibuzo ethile, sicela usithinte ngengxoxo yabukhoma: http://bit.ly/ ...

UMoran   eLinyi City, eShandong Province  Kusukela ngisewumntwana, bengihlale ngibeka ukubaluleka kokuthi abanye abantu bangibona kanjani nangendlela abangibheka ngayo. Ukuze ngithole udumo kwabanye ngakho konke engikwenzayo, angikaze ngiphikisane namuntu noma ngabe kukhona okuvelayo, ukuze ngivikele ukubhubhisa isithombe esihle abanye abantu abanaso ngami. Emveni kokuba sengamukele umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina, ngaqhubeka ngalendlela, ngibambelele ngayo yonke indlela…

Lo Ngumuntu Omuhle Ngempela | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO

UMoran eLinyi City, eShandong Province Kusukela ngisewumntwana, bengihlale ngibeka ukubaluleka kokuthi abanye abantu bangibona kanjani nangendlela abangibheka ngayo. Ukuze ngithole udumo kwabanye ngakho konke engikwenzayo, angikaze ngiphikisane namuntu noma ngabe kukhona okuvelayo, ukuze ngivikele ukubhubhisa isithombe esihle abanye abantu abanaso ngami. Emveni kokuba sengamukele umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina, ngaqhubeka ngalendlela, ngibambelele ngayo yonke indlela endleleni…

The words expressed by the returned Jesus—Almighty God—Christ of the last days, testify God’s appearance and work and reveal the mysteries of the six-thousand-year management plan of God’s saving man.

7. Kungani kuthiwa izimo ezimbili zikaNkulunkulu esenyameni ziphelelisa ukubaluleka kokuba sesimweni somuntu? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: "Kanjalo noKristu wanikelwa kanye ukuba athwale izono zabaningi; futhi kulabo abamfunayo uyakubonakala ngokwesibili ngaphandle

Ukufika kukaNkulunkulu osesimweni somuntu ezinsukwini zokugcina sekulethe isiphetho seNkathi Yomusa. Jesus Christ, God, Dios, The Lord

9. Ingabe ukuba senyameni kukaNkulunkulu ukuze enze umsebenzi wokwahlulela kuletha kanjani isiphelo senkolo yesintu ngalo Nkulunkulu ongakacaci kahle kanye nenkathi yokumnyama yokubusa kukaSathane? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: "Futhi kuyakuthi ngezinsuku zokugcina intaba yendlu yeNKOSI imiswe esiqongweni sezintaba, futhi iphakame ngaphezu kwamagquma;

From the fellowship and God's word, I saw how coordination in service should be put into practice.|The Church of Almighty God | Eastern Lightning #Jesus#Church#theBible#LordJesus#gospel#HolySpirit#Thetruth

Akukho Bantu Abakhethwayo Ebandleni | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO

ULiu Xin edolobheni laseLiaocheng, esiFundazweni saseShandong Emva kokulandela uNkulunkulu kule minyaka, ngazizwa sengathi ngidlule ekuhluphekeni okuthile futhi ngikhokhe inani elithile, ngakho kancane kancane ngaqala ngaphila ngokuhlomula ezinzuzweni zami zangaphambilini futhi ngagabisa ngesikhundla sami esiphezulu. Ngacabanga: Ngishiye ikhaya eminyakeni eminingi kanti nomndeni wami kade wagcina nokukhuluma nami. Ngaphansi kwalezi zimo, ibandla nakanjani lizonginakekela. Ngisho noma…

uZhang Hua, eCambodia Ngazalelwa emndenini ojwayelekile nje wabalimi. Yize noma umndeni wami wawungacebile, ubaba nomama babethandana futhi bengiphethe kahle. Impilo yomndeni wami yayiphuphuma futhi ibusisekile. Ngithe uma ngikhula, ngazitshela ukuthi: Kumele ngithole umyeni ozongiphatha kahle futhi kumele sizakhele umndeni onokuthula nojabulile. Yilokho okubaluleke kakhulu. Angifuni umcebo, ngidinga nje ukuba nobudlelwane obunothando nomyeni wami bese siphila impilo yomndeni enokuthula…

Ngiyitholile Intokozo Yeqiniso | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO

uZhang Hua, eCambodia Ngazalelwa emndenini ojwayelekile nje wabalimi. Yize noma umndeni wami wawungacebile, ubaba nomama babethandana futhi bengiphethe kahle.

Christian testimony - Testimony of Faith: How to Overcome the Temptations of Satan (Part - Eastern Lightning - The Second Coming of Jesus

Ukube Angisindiswanga NguNkulunkulu | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO

ULingwe, eJaphanelp Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisaqhubeka nokukhukhuleka nale lizwe, ngilwa kanzima nakabuhlungu esonweni; usuku nosuku ngifiphazeke futhi ngingenathemba. Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisanyathelwe ngaphansi kwezinyawo zikadeveli, ngibanjwe esonweni nasezinjabulweni zaso, nginganaki ukuthi ukuphila kwami kuyoba njani. Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe anginazibusiso ezilapha namuhla, ingasaphathwa eyokwazi ukuthi kufanele siphile kanjani…

Imfundiso kasathane Iyisithiyo futhi Iyalimaza | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO

Ukwahlulelwa Ngaphambi Kwesihlalo SikaKristu | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO

1111. Ukuzibuyiselela Kwangempela 2323. Ukuqonda Ngokusindiswa 2727. Okulele Emuva Kwamanga 4242. Ukucwasa Abangaphandle Yinzondo Eyedlulele! 4545. Imigomo

UChaotuo   Wasedolobheni laseXiaogan, Esifundazweni saseHubei  Kusukela ngesikhathi sokuzamazama komhlaba eSichuan, bengihlala ngokwesaba futhi ngikhathazekile ukuthi kungenzeka ngelinye ilanga ngehlakalelwe inhlekelele. Ikakhulukazi njengoba kade ngizibonile izinhlekelele zenyukela, futhi nokuzamazama komhlaba sekwenzeka njalo, ukwesaba kwami ukubhujiswa okuzayo sekuphinyiselwa kakhulu. Ngenxa yalokho, ngichitha izinsuku zonke ngicabanga ngezinyathelo zokuphepha okumele ngizithathe…

Indlela Okuyiyona Yodwa Yokugwema Inhlekelele | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO

UChaotuo Wasedolobheni laseXiaogan, Esifundazweni saseHubei Kusukela ngesikhathi sokuzamazama komhlaba eSichuan, bengihlala ngokwesaba futhi ngikhathazekile ukuthi kungenzeka ngelinye ilanga ngehlakalelwe inhlekelele. Ikakhulukazi njengoba kade ngizibonile izinhlekelele zenyukela, futhi nokuzamazama komhlaba sekwenzeka njalo, ukwesaba kwami ukubhujiswa okuzayo sekuphinyiselwa kakhulu. Ngenxa yalokho, ngichitha izinsuku zonke ngicabanga ngezinyathelo zokuphepha okumele ngizithathe ukuzivikela…

UXiaohe    eDolobheni lasePuyang, esiFundazweni saseHenan Esikhathini esidlulile, njalo uma ngifunda amazwi ambulwe nguNkulunkulu mayelana nokuthi abantu abemukeli kanjani iqiniso, ngangingakholwa ukuthi lawo mazwi abhekiswe nakimina. Ngangikuthokozela ukudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu kanye nokukhuluma ngezwi likaNkulunkulu, futhi ngangikwazi ukwamukela nokwazisa konke uNkulunkulu akukhulume njengokuyiqiniso—kungakhathaleki ukuthi kwakuyichoboza kangakanani inhliziyo yami noma…

Yini Ngempela Ukwamukela Iqiniso? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO

UXiaohe eDolobheni lasePuyang, esiFundazweni saseHenan Esikhathini esidlulile, njalo uma ngifunda amazwi ambulwe nguNkulunkulu mayelana nokuthi abantu abemukeli kanjani iqiniso, ngangingakholwa ukuthi lawo mazwi abhekiswe nakimina. Ngangikuthokozela ukudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu kanye nokukhuluma ngezwi likaNkulunkulu, futhi ngangikwazi ukwamukela nokwazisa konke uNkulunkulu akukhulume njengokuyiqiniso—kungakhathaleki ukuthi kwakuyichoboza kangakanani inhliziyo yami noma…

Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I God, Movies, Movie Posters, Dios, Films, Film Poster, Popcorn Posters, Cinema, Film Books

Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I | IBandla LikaNkulunkulu USomandla

Namuhla sidlulisa isihloko esibalulekile. Lesi sihloko bekulokhu kukhulunywa ngawo kusukela ekuqaleni komsebenzi kaNkulunkulu kuze kube manje, futhi sibaluleke

UNkulunkulu wahlenga isintu Enkathini Yomusa

1. UNkulunkulu wahlenga isintu Enkathini Yomusa, pho kungani esadinga ukwenza umsebenzi Wakhe wokwahlulela ezinsukwini zokugcina? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO

Yize uJesu enza umsebenzi omningi kubantu, waqeda kuphela ukuhlengwa kwabantu waba umnikelo wezono zabantu, wangasisusa isimo senkohlakalo yomuntu. Ukusindisa umuntu ngokugcwele ekuthonyweni uSathane akudingi kuphela ukuthi uJesu athathe izono zabantu njengomnikelo wesono, kodwa kudinga ukuba noNkulunkulu enze umsebenzi omkhulu ukuze kuqedwe nya lesi simo somuntu, esiye sonakaliswa uSathane.

The religious world believes that all scripture was inspired by God and that it is all the words of God; how should one have discernment toward this statement?

2. Umhlaba okholwayo ukholwa ukuthi yonke imibhalo inikezwe ngokufunzelelwa nguNkulunkulu nokuthi konke kungamazwi kaNkulunkulu; ingabe umuntu kufanele ahlaluke kanjani lesi sitatimende? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla

Akuyona yonke into eseBhayibhelini engumbhalo wamazwi akhulunywa nguNkulunkulu mathupha. IBhayibheli lethula izigaba ezimbili zomsebenzi kaNkulunkulu waphambilini, ingxenye eyodwa ingumbhalo ngokubikezela kwabaphrofethi, enye ingxenye yilokho abantu abadlule kukho kanye nolwazi olubhalwe ngabantu abebesetshenziswa nguNkulunkulu ngesikhathi sonke sezinkathi.

What is being saved? What is salvation?

1. Yini ukusindisa? Yini insindiso? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO

Isigaba sezinsuku zokugcina, lapho umuntu ezonqotshwa khona, isigaba sokugcina sempi noSathane, kanti futhi umsebenzi wokusindiswa okuphelele komuntu emandleni kaSathane. Inhloso yangaphakathi yokunqotshwa komuntu ukubuya kokusamuntu kukaSathane, umuntu owonakaliswe nguSathane, kuMdali, emuva kokunqotshwa kwakhe, ngalokho uyoshiya uSathane futhi abuyele ngokuphelele kuNkulunkulu. Ngale ndlela umuntu uyobe esesindisiwe ngokuphelele.

In the last days, God has already begun His new work. Why is it that people who cannot keep up with God’s new work and remain in a church of the Age of Grace won’t be able to achieve salvation?

1. Yini umehluko phakathi kwamagama akhulunywe yiNkosi uJesu Ngenkathi Yomusa kanye namagama akhulunywe uNkulunkulu uSomandla Ngenkathi Yombuso? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO

Amagama akhulunywa uNkulunkulu kule nkathi ahlukile kunalawo akhulunywa ngeNkathi Yomthetho, ngakho-ke, nawo, ahlukile emazwini akhulunywa ngeNkathi Yomusa. NgeNkathi Yomusa, uNkulunkulu akawenzanga umsebenzi wezwi, kodwa wachaza ukubethelwa ukuze ahlenge bonke abantu. IBhayibheli lichaza kuphela ukuthi kungani uJesu kwakumele abethelwe, kanye nokuhlupheka okwakumele adlule kukho esiphambanweni, nokuthi umuntu kumele abethelwe kanjani ngenxa kaNkulunkulu.

Knowing the Purpose and Significance of Each of the Three Stages of God’s Work

2. Yazi Inhloso Nokubaluleka Kwesigaba Ngasinye Somsebenzi KaNkulunkulu. | IBandla LikaNkulunkulu USomandla

Umuntu uzopheleliswa ngeNkathi Yombuso. Emuva komsebenzi wokunqoba, umuntu uyobhekana nokucwengwa kanye nokuhlupheka. Labo abanganqoba nabangaba ofakazi ngesikhathi sokuhlupheka yibo abagcina sebepheleliswa; baba ngabanqobi. Ngesikhathi senhlupheko, abantu kudingeka ukuthi bamukele ukucwengwa, futhi lokhu kucwengwa kungumsebenzi wokugcina kaNkulunkulu.