User Avatar

Msekeli Manzini

NguMthembu, uQhudeni, Umpafana, umaThibane, indlaliwile, umvelase, uManzini, uNgoza, uMkhubukenian Umakhonzegoduka. uMsekeli ozalwa nguNtuntuza, uNtuntuza ozalwa nguLungile, uLuningile ozalwa nguJoko, uJoko ozalwa nguManzini.
manzinimsekeli
·
1 follower
·
1 following