WEEK 7 DAG 1 - 22 FEB 2016– HOE ANTWOORD GOD GEBED? MAANDAG – God sê nee LEES: 2 Korintiërs 12:7-10 SOAP: 2 Korintiërs 12: 8-9 Drie maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.

WEEK 7 DAG 1 - 22 FEB 2016– HOE ANTWOORD GOD GEBED? MAANDAG – God sê nee LEES: 2 Korintiërs 12:7-10 SOAP: 2 Korintiërs 12: 8-9 Drie maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.

Week 7 - Dag 3 - 24 Feb 2016 - HOE ANTWOORD GOD GEBED WOENSDAG - God sê wag LEES: Psalm 37:7; Klaagliedere 3:25 SOAP: Psalm 37:7 Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van 'n skelm nie.

Teks - Psalm "Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor.

{Groei deur Gebed}WEEK 8 – WANNEER MOET ONS BID? MAANDAG – In die oggend LEES: Psalm 5:4; Spreuke 8:17 SOAP: Psalm 5:4 U luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag.

{Groei deur Gebed}WEEK 8 – WANNEER MOET ONS BID? MAANDAG – In die oggend LEES: Psalm 5:4; Spreuke 8:17 SOAP: Psalm 5:4 U luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag.

WEEK 8 - DAG 3 - 2 MAART. WANNEER MOET ONS BID WOENSDAG – Wanneer die lewe goed is LEES: Psalm 100 SOAP: Psalm 100:4,5 Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange,dank Hom, prys sy Naam, want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie, sy trou duur van geslag tot geslag.

WEEK 8 - DAG 3 - 2 MAART. WANNEER MOET ONS BID WOENSDAG – Wanneer die lewe goed is LEES: Psalm 100 SOAP: Psalm 100:4,5 Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange,dank Hom, prys sy Naam, want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie, sy trou duur van geslag tot geslag.

{Groei deur Gebed} Week 8 - WANNEER MOET ONS BID DONDERDAG – Wanneer die lewe moeilik is LEES: Psalm 18:1-7 SOAP: Psalm 18:7 In my nood roep ek na die Here, ja, ek roep om hulp na my God. In sy paleis hoor Hy my geroep. Ek roep na Hom om hulp, en Hy luister na my.

{Groei deur Gebed} Week 8 - WANNEER MOET ONS BID DONDERDAG – Wanneer die lewe moeilik is LEES: Psalm 18:1-7 SOAP: Psalm 18:7 In my nood roep ek na die Here, ja, ek roep om hulp na my God. In sy paleis hoor Hy my geroep. Ek roep na Hom om hulp, en Hy luister na my.

(Groei deur Gebed} - WEEK 7 – HOE ANTWOORD GOD DONDERDAG - God verras LEES: 1 Konings 18:20-39 SOAP: 1 Konings 18:38-39 Toe kom daar vuur van die Here af en dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieë geval en uitgeroep: “Die Here is God! Die Here is God!”

(Groei deur Gebed} - WEEK 7 – HOE ANTWOORD GOD DONDERDAG - God verras LEES: 1 Konings 18:20-39 SOAP: 1 Konings 18:38-39 Toe kom daar vuur van die Here af en dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieë geval en uitgeroep: “Die Here is God! Die Here is God!”

{Groei deur Gebed) Week 8 Wanneer moet ons bid DINSDAG – In die aand LEES: Psalm 63:6-9 SOAP: Psalm 63:6-7 Soos elke keer wanneer ek u goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met jubelende mond. As ek aan U dink op my bed, oor U peins in die nag, dan weet ek;

{Groei deur Gebed) Week 8 Wanneer moet ons bid DINSDAG – In die aand LEES: Psalm SOAP: Psalm Soos elke keer wanneer ek u goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met jubelende mond. As ek aan U dink op my bed, oor U peins in die nag, dan weet ek;

God Met Ons - Die Reaksie - Week 4 - Memoriseervers

God Met Ons - Die Reaksie - Week 4 - Memoriseervers

WEEK 8 - DAG 1 - 29 FEB 2016 – WANNEER MOET ONS BID? MAANDAG – In die oggend LEES: Psalm 5:4; Spreuke 8:17 SOAP: Psalm 5:4 U luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag.

WEEK 8 - DAG 1 - 29 FEB 2016 – WANNEER MOET ONS BID? MAANDAG – In die oggend LEES: Psalm 5:4; Spreuke 8:17 SOAP: Psalm 5:4 U luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag.

(Groei deur Gebed} - WEEK 7 – HOE ANTWOORD GOD GEBED? DINSDAG - God sê ja LEES: 1 Samuel 1:1-20 SOAP: 1 Samuel 1:20 By die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en uitgeroep: “Sy naam is Samuel: van die Here het ek hom afgesmeek!”

(Groei deur Gebed} - WEEK 7 – HOE ANTWOORD GOD GEBED? DINSDAG - God sê ja LEES: 1 Samuel 1:1-20 SOAP: 1 Samuel 1:20 By die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en uitgeroep: “Sy naam is Samuel: van die Here het ek hom afgesmeek!”

Week 6 - Dag 4 - 18 Februarie 2016 HOEKOM HOOR GOD MY DONDERDAG – Want Hy is ‘n vader wat goeie gawes gee LEES: Matteus 7: 7-11 SOAP: Matteus 7:11 As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?

Week 6 - Dag 4 - 18 Februarie 2016 HOEKOM HOOR GOD MY DONDERDAG – Want Hy is ‘n vader wat goeie gawes gee LEES: Matteus 7: 7-11 SOAP: Matteus 7:11 As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?

{Groei deur Gebed} Week 8 - WANNEER MOET ONS BID VRYDAG – Wanneer ons sondig LEES: Psalm 51 SOAP: Psalm 51:4-6 Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde! Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg en u oordeel regverdig.

{Groei deur Gebed} Week 8 - WANNEER MOET ONS BID VRYDAG – Wanneer ons sondig LEES: Psalm 51 SOAP: Psalm 51:4-6 Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde! Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg en u oordeel regverdig.

{Groei deur Gebed} - Week 6 Blog Vrydag Nie een van ons gebede word gemors nie! God die Vader hoor hulle almal, want Hy sorg vir diegene wat gekoop is deur die kosbare bloed van Jesus en verseël is vir ewig met die Heilige Gees wat vir ons intree elke keer as ons bid. Geen wonder dat gebed so kragtig is! So bid met vrymoedigheid oor alles en nog en onthou dat God in jou werk en hoor al jou gebede. https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2016/02/19/hoekom-hoor-god-ons-gebede

{Groei deur Gebed} - Week 6 Blog Vrydag Nie een van ons gebede word gemors nie! God die Vader hoor hulle almal, want Hy sorg vir diegene wat gekoop is deur die kosbare bloed van Jesus en verseël is vir ewig met die Heilige Gees wat vir ons intree elke keer as ons bid. Geen wonder dat gebed so kragtig is! So bid met vrymoedigheid oor alles en nog en onthou dat God in jou werk en hoor al jou gebede. https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2016/02/19/hoekom-hoor-god-ons-gebede

{Groei deur Gebed} Week 8 - Maandag Blog. Glo dit of nie, daar is baie om oor te bid voor ons voete die grond raak. Ons kan begin met danksegging. Terwyl sommige van ons nie dankbaar voel dat dit oggend is nie, as ons eers begin dink aan dinge om voor dankbaar te wees, dan sal ons gesindheid verander. So waarvoor kan ons dankbaar wees so vroeg in die oggend? Dat ons 'n bed het om in te slaap. Lees meer by https://liefgodgrootliks.wordpress.com

{Groei deur Gebed} Week 8 - Maandag Blog. Glo dit of nie, daar is baie om oor te bid voor ons voete die grond raak. Ons kan begin met danksegging. Terwyl sommige van ons nie dankbaar voel dat dit oggend is nie, as ons eers begin dink aan dinge om voor dankbaar te wees, dan sal ons gesindheid verander. So waarvoor kan ons dankbaar wees so vroeg in die oggend? Dat ons 'n bed het om in te slaap. Lees meer by https://liefgodgrootliks.wordpress.com

HOE ANTWOORD GOD GEBED. VRYDAG - God antwoord mildelik LEES: Johannes 1:16; Efesiërs 3:20-21 SOAP: Johannes 1:16 - Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Efesiërs 3:20 Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink,

Do You Pray To A Generous God? - John - Once we grasp the magnitude of the gift of salvation we have in Jesus we will see that EVERYTHING else we have is grace upon grace.

Week 7 - Maandag Blog Ons weet uit die Skrif dat God goed is (Psalm 107:1). Hy is liefde, en Sy weë is nie ons weë nie (Jesaja 55:8-9). Tog, sukkel baie van ons wanneer ons probeer verstaan ​​waarom God beweeg in een situasie en nie in ‘n ander nie. Waarom Hy besluit om haar te genees, maar nie vir my nie? Hoekom ‘n liefdevolle Vader “nee” sê aan Sy kinders wanneer hulle tot Hom roep, Hom smeek om ‘n sekere ” doring ” wat in hul lewe is weg te neem…

God Is Naby Die Gebrokenes

Pinterest
Search