God Met Ons – Die Reaksie – Maria – Week 4 – Maandag – Vandag se Verse Lukas 1:46-56

God Met Ons – Die Reaksie – Maria – Week 4 – Maandag – Vandag se Verse Lukas 1:46-56

God Met Ons – Die Rede vir Sy Koms – Om ‘n Koninkryk te bou - Week 3 - Donderdag – Vandag se verse  Daniel 7:13-14 Aan watter koninkryk het ek my trou gesweer?

God Met Ons – Die Rede vir Sy Koms – Om ‘n Koninkryk te bou - Week 3 - Donderdag – Vandag se verse Daniel Aan watter koninkryk het ek my trou gesweer?

"Christus het Sy heerlikheid eenkant gesit en Homself weggee om gevangenes te bevry. Die wêreld kyk om te sien of ons Sy voorbeeld van onselfsugtigheid, opoffering, en diens sal volg.." - Lyli Dunbar

Die wêreld kyk om te sien of ons Sy voorbeeld van onselfsugtigheid, opoffering, en diens sal volg.

God Met Ons – Die Rede vir Sy Koms – Om die goeie nuus te bring aan die wat beproef word - Week 3 Dinsdag – Vandag se verse Jesaja 61:1-3 Watter hartseer sal jy vandag aan God oorgee? Wie ken jy wat hartseer ervaar, vir wie jy kan aanmoedig en voor bid?

God Met Ons – Die Rede vir Sy Koms – Om die goeie nuus te bring aan die wat beproef word - Week 3 Dinsdag – Vandag se verse Jesaja 61:1-3 Watter hartseer sal jy vandag aan God oorgee? Wie ken jy wat hartseer ervaar, vir wie jy kan aanmoedig en voor bid?

Selfs al verander ons wêreld, ons ekonomie en mense... verander ons God nie. Ons kan hoop in Hom hê, selfs te midde van chaos en krisis. Terria Moore

Selfs al verander ons wêreld, ons ekonomie en mense. Ons kan hoop in Hom hê, selfs te midde van chaos en krisis.

Ons word gered as gevolg van Sy dood, ons word gesien as regverdig as gevolg van Sy lewe en ons kan groei in heiligheid as gevolg van Sy opstanding. Dit is hoekom Hy gebore is. Jennifer Schade Thorn #GodMetOns #LiefGodGrootliks

Ons word gered as gevolg van Sy dood, ons word gesien as regverdig as gevolg van Sy lewe en ons kan groei in heiligheid as gevolg van Sy opstanding. Dit is hoekom Hy gebore is.

God Met Ons - Die Reaksie - Sy Mense - Week 4 - Vrydag - Vandag se verse - Openbaring 7: 9-10 Op watter maniere het jy jou hart geanker aan hierdie wêreld? In watter omstandighede het jy sig verloor van die hoop en vreugde wat vir jou in die hemel wag? Hoe dikwels en maklik is dit om te vergeet dat hierdie wêreld nie ons woning is nie

God Met Ons - Die Reaksie - Sy Mense - Week 4 - Vrydag - Vandag se verse - Openbaring 7: 9-10 Op watter maniere het jy jou hart geanker aan hierdie wêreld? In watter omstandighede het jy sig verloor van die hoop en vreugde wat vir jou in die hemel wag? Hoe dikwels en maklik is dit om te vergeet dat hierdie wêreld nie ons woning is nie

" Verlossing het gekom. Ons Verlosser het ons vrygemaak. " - Lyli Dunbar #GodMetOns #LiefGodGrootliks

" Verlossing het gekom. Ons Verlosser het ons vrygemaak. " - Lyli Dunbar #GodMetOns #LiefGodGrootliks

Mattheus 27:46 46Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: “Eli, Eli, lemá sabagtani?” Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?

Mattheus 27:46 46Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: “Eli, Eli, lemá sabagtani?” Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?

God Met Ons - Die Rede vir Sy Koms - Week 3 - Memoriseervers

God Met Ons - Die Rede vir Sy Koms - Week 3 - Memoriseervers

God Met Ons - Die Reaksie - Week 4 - Leesplan

God Met Ons - Die Reaksie - Week 4 - Leesplan

God met Ons – Die Koms van Ons Verlosser – Dit het Beteken om Verwerp te word deur Mense – Donderdag – Vandag se verse Johannes 1:9-13 - 11Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie.. Wat is jou reaksie wanneer verwerping kom ter wille van Christus?

God met Ons – Die Koms van Ons Verlosser – Dit het Beteken om Verwerp te word deur Mense – Donderdag – Vandag se verse Johannes 1:9-13 - 11Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie.. Wat is jou reaksie wanneer verwerping kom ter wille van Christus?

Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien, oor dié wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Jesaja 9:1 "God doen sy beste werk in die donkerste van tye, want dit is wanneer Sy kinders Hom die beste kan sien."Angela Perritt #GodMetOns

Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien, oor dié wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Jesaja "God doen sy beste werk in die donkerste van tye, want dit is wanneer Sy kinders Hom die beste kan sien.

“JESUS SE VERLOSSING gee ons.. vryheid van die skuld, veroordeling en skaamte van ons sonde. vryheid om God se guns te probeer verdien. vryheid om goedkeuring en aanvaarding van mense te soek vryheid van vrees, bekommernis en angs. vryheid om te vergewe, ons vyande lief te hê en díe wat ons vervolg, te seën. vryheid om te faal en steeds te weet dat God ons diep liefhet. vryheid om 'n lewe van hoop en liefde te leef "- Terria Moore

“JESUS SE VERLOSSING gee ons.. vryheid van die skuld, veroordeling en skaamte van ons sonde. vryheid om God se guns te probeer verdien. vryheid om goedkeuring en aanvaarding van mense te soek vryheid van vrees, bekommernis en angs. vryheid om te vergewe, ons vyande lief te hê en díe wat ons vervolg, te seën. vryheid om te faal en steeds te weet dat God ons diep liefhet. vryheid om 'n lewe van hoop en liefde te leef "- Terria Moore

God Met Ons - Die Reaksie - Die Engele - Week 4 - Woensdag - Vandag se verse Hebreërs 1:6, Lukas 2:8-14 Hoe verheerlik jy God met jou woorde, jou gedrag, jou gesindheid, en jou optrede?

God Met Ons - Die Reaksie - Die Engele - Week 4 - Woensdag - Vandag se verse Hebreërs 1:6, Lukas 2:8-14 Hoe verheerlik jy God met jou woorde, jou gedrag, jou gesindheid, en jou optrede?

God met Ons – Die Koms van Ons Verlosser – Dit het Beteken Sy Heerlikheid te Versluier - Woensdag – Vandag se verse  Filippense 2:5-7  Waar dring God jou aan om hom te dien? As jy God nie dien in jou gemeenskap, jou kerk, of jou bediening nie, wat hou jou terug? Jesus wys vir ons dat die ware definisie van leiding is deur eers te begin om ander te dien.

God met Ons – Die Koms van Ons Verlosser – Dit het Beteken Sy Heerlikheid te Versluier - Woensdag – Vandag se verse Filippense 2:5-7 Waar dring God jou aan om hom te dien? As jy God nie dien in jou gemeenskap, jou kerk, of jou bediening nie, wat hou jou terug? Jesus wys vir ons dat die ware definisie van leiding is deur eers te begin om ander te dien.

Pinterest
Search