"Soek die waarheid in God se Woord. Kies om te glo wat dit sê, nie wat jy voel nie. "- Chrystal Evans Hurst https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/06/2257/

"Soek die waarheid in God se Woord. Kies om te glo wat dit sê, nie wat jy voel nie. "- Chrystal Evans Hurst https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/06/2257/

Jy is geliefd. Jy is vry. Gaan nou, en leef soos dit. "- Whitney Daugherty https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/10/week-5-die-owerspelige-vrou/

Jy is geliefd. Jy is vry. Gaan nou, en leef soos dit. "- Whitney Daugherty https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/10/week-5-die-owerspelige-vrou/

Kom ons erken dat aardse wysheid gebrekkig en sekulêr is. Kom ons noem ons aardse begeertes wat hulle is en vra God om ons te help om die laste van trots, ydelheid en selfsug af te lê. Kom ons erken dat ons dikwels maskers voorhou vir mekaar, maar dat God nie geflous is deur gefilterde foto’s of leë woorde nie. En laat ons ons Skepper nader met nederige, suiwer harte om te sien hoe ons Sy koningkryk kan opbou.

Broken & Redeemed - Week 5 (Friday Post) How do we live in the world without being of the world?

Ons roep saam met Paulus uit: “wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos” en van al die gebrokenheid rondom ons? J E S U S! Hy is die pragtige antwoord op al die verwoeste, verbrokkelde dele van ons lewens. Maar die enigste manier hoe Hy ons kon genees, was om vir ons gebreek te word. - Jennifer Schade Thorn https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/17/week-6-jesus-gebroke-vir-ons/ #LiefGodGrootliks #GebrokeEnVerlos

Ons roep saam met Paulus uit: “wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos” en van al die gebrokenheid rondom ons? J E S U S! Hy is die pragtige antwoord op al die verwoeste, verbrokkelde dele van ons lewens. Maar die enigste manier hoe Hy ons kon genees, was om vir ons gebreek te word. - Jennifer Schade Thorn https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/17/week-6-jesus-gebroke-vir-ons/ #LiefGodGrootliks #GebrokeEnVerlos

Gebroke & Verlos - WEEK 5 – Die Owerspelige Vrou – Vandag se Verse - Woensdag Lees Psalms 103 SOAP Psalms 103: 10-13 Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien.

Gebroke & Verlos - WEEK 5 – Die Owerspelige Vrou – Vandag se Verse - Woensdag Lees Psalms 103 SOAP Psalms 103: 10-13 Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien.

Jakobus 4:6-10Maar die genade wat Hy gee, is nog groter. Daarom sê Hy: “God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee Hy genade.” Vader God, skep in my ‘n dienaarshart wat alleenlik verlang om U gelukkig te maak. Verwyder enige areas van trots in my hart. Here, hou my nederig en gewillig om U en U mense onselfsugtig te dien. In Jesus se Naam. Amen. #LiefGodGrootliks

Jakobus 4:6-10Maar die genade wat Hy gee, is nog groter. Daarom sê Hy: “God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee Hy genade.” Vader God, skep in my ‘n dienaarshart wat alleenlik verlang om U gelukkig te maak. Verwyder enige areas van trots in my hart. Here, hou my nederig en gewillig om U en U mense onselfsugtig te dien. In Jesus se Naam. Amen. #LiefGodGrootliks

"God het jou lief. Selfs wanneer jy onwaardig voel en voel asof die wêreld teen jou is, het God jou lief – ja, vir jou – en Hy het jou vir 'n groot doel geskape." Whitney Daugherty. God se Woord sê, “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.” (Johannes 3:16). https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/21/verkondig-die-evangelie-aan-jouself-maar-moet-nie-daar-stop-nie…

"God het jou lief. Selfs wanneer jy onwaardig voel en voel asof die wêreld teen jou is, het God jou lief – ja, vir jou – en Hy het jou vir 'n groot doel geskape." Whitney Daugherty. God se Woord sê, “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.” (Johannes 3:16). https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/21/verkondig-die-evangelie-aan-jouself-maar-moet-nie-daar-stop-nie…

Jesus het meer as tweeduisend jaar gelede aan die kruis gesê “Dit is volbring….” en daardie waarheid staan vandag nog vas. https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/19/dit-is-volbring/

Jesus het meer as tweeduisend jaar gelede aan die kruis gesê “Dit is volbring….” en daardie waarheid staan vandag nog vas. https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/19/dit-is-volbring/

Titus 2:14 Hy het Homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen. Jesus Christus het in nederigheid Sy wil onderwerp om die skuld van ons sondes te dra, sodat ons opgeneem kon word in die familie van God. Deur Sy lyding, word ons geag as Sy spesiale kinders en moet ons gemotiveer word om Hom te gehoorsaam en Hom te dien uit dankbaarheid #LiefGodGrootliks

Titus 2:14 Hy het Homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen. Jesus Christus het in nederigheid Sy wil onderwerp om die skuld van ons sondes te dra, sodat ons opgeneem kon word in die familie van God. Deur Sy lyding, word ons geag as Sy spesiale kinders en moet ons gemotiveer word om Hom te gehoorsaam en Hom te dien uit dankbaarheid #LiefGodGrootliks

SOAP – Hebreërs 12:3 Gelowiges leef in 'n aggressiewe wêreld waar hulle veroordeel word en hartseer en verraad beleef. Ons moet egter kyk na Jesus as ons voorbeeld. Wanneer ons moeg en ontmoedig word, moet ons onthou dat Hy ook moeg en ontmoedig was, maar dat Hy gefokus het op die groot beloning van om God te volg.  Oor watter situasie in jou lewe is jy moeg en ontmoedig? God gee aan gelowiges die Heilige Gees wat vir ons Sy instruksies, voorsorg en krag gee om ons te herinner aan Sy…

SOAP – Hebreërs 12:3 Gelowiges leef in 'n aggressiewe wêreld waar hulle veroordeel word en hartseer en verraad beleef. Ons moet egter kyk na Jesus as ons voorbeeld. Wanneer ons moeg en ontmoedig word, moet ons onthou dat Hy ook moeg en ontmoedig was, maar dat Hy gefokus het op die groot beloning van om God te volg. Oor watter situasie in jou lewe is jy moeg en ontmoedig? God gee aan gelowiges die Heilige Gees wat vir ons Sy instruksies, voorsorg en krag gee om ons te herinner aan Sy…

SOAP – Matteus 26:26-28 Jesus Christus het die nagmaal ingestel en die bevel om dit te doen in herinnering aan Hom. Nagmaal is pragtige beeld van Jesus se opoffering aan die kruis en hoe ons lewens vir altyd deur Hom verander is. Elke keer wanneer 'n gelowige nagmaal gebruik, ontvang ons 'n hernude fokus op Jesus se liefde, genade en groot opoffering vir ons. Wat beteken nagmaal vir jou? Ons deelname aan nagmaal is 'n tyd van intieme lofprysing en samesein met Jesus.

SOAP – Matteus 26:26-28 Jesus Christus het die nagmaal ingestel en die bevel om dit te doen in herinnering aan Hom. Nagmaal is pragtige beeld van Jesus se opoffering aan die kruis en hoe ons lewens vir altyd deur Hom verander is. Elke keer wanneer 'n gelowige nagmaal gebruik, ontvang ons 'n hernude fokus op Jesus se liefde, genade en groot opoffering vir ons. Wat beteken nagmaal vir jou? Ons deelname aan nagmaal is 'n tyd van intieme lofprysing en samesein met Jesus.

SOAP – 1 Korintiërs 15:3,4 Die boodskap van die evangelie is die dood, begrawing en opstanding van Jesus Christus. Hy het God se straf vir ons sonde verduur sodat ons vergewe kon word. Hy het gesterf sodat ons kan lewe. Hy het oorwinnig oor die dood behaal sodat ons in oorwinning kan lewe. Vir ongelowiges klink die evangelie dwaas, maar dit is krag en wysheid van God vir dié wat glo.  Waar het jy krag en moed nodig om sterk te staan in jou geloof en om jou toe te wy aan die werk van…

SOAP – 1 Korintiërs 15:3,4 Die boodskap van die evangelie is die dood, begrawing en opstanding van Jesus Christus. Hy het God se straf vir ons sonde verduur sodat ons vergewe kon word. Hy het gesterf sodat ons kan lewe. Hy het oorwinnig oor die dood behaal sodat ons in oorwinning kan lewe. Vir ongelowiges klink die evangelie dwaas, maar dit is krag en wysheid van God vir dié wat glo. Waar het jy krag en moed nodig om sterk te staan in jou geloof en om jou toe te wy aan die werk van…

Deur Sy straf, ontvang ons vrede. Sy straf moes ons s'n gewees het! Ons is die mense wat gesondig het, en ons sonde het ons van God geskei. In plaas van vrede, was daar vyandskap. Maar Jesus het dit alles op Hom geneem. Hy het ons sondes, ons strawwe, ons skeiding van God, geneem en vir ons Sy vrede en regverdigheid gegee. - Jennifer Schade Thorn https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/17/week-6-jesus-gebroke-vir-ons/ #LiefGodGrootliks #GebrokeEnVerlos

Deur Sy straf, ontvang ons vrede. Sy straf moes ons s'n gewees het! Ons is die mense wat gesondig het, en ons sonde het ons van God geskei. In plaas van vrede, was daar vyandskap. Maar Jesus het dit alles op Hom geneem. Hy het ons sondes, ons strawwe, ons skeiding van God, geneem en vir ons Sy vrede en regverdigheid gegee. - Jennifer Schade Thorn https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/17/week-6-jesus-gebroke-vir-ons/ #LiefGodGrootliks #GebrokeEnVerlos

Deur Sy dood is Jesus Christus gebreek en geslaan sodat ons lewe kan hê. Sy bloed is die bron van ons verlossing. Sy bloed bedek nie net ons sondes nie, maar ook ons droefheid en smart. Gelowiges kan die vertroue hê dat, in ons gebrokenheid, het Jesus reeds die opoffering gemaak vir ons genesing. #liefgodgrootliks

Deur Sy dood is Jesus Christus gebreek en geslaan sodat ons lewe kan hê. Sy bloed is die bron van ons verlossing. Sy bloed bedek nie net ons sondes nie, maar ook ons droefheid en smart. Gelowiges kan die vertroue hê dat, in ons gebrokenheid, het Jesus reeds die opoffering gemaak vir ons genesing. #liefgodgrootliks

Gebroke & Verlos - WEEK 6 – Jesus: Gebroke en Verlos vir ons Memoriseervers

Gebroke & Verlos - WEEK 6 – Jesus: Gebroke en Verlos vir ons Memoriseervers

Pinterest
Search