Die Bybel, die Woord van God

Skrifgedeeltes uit die bybel. DIe woord van God
230 Pins211 Followers
Die Here is my Herder,ek sal geen hartseer vrees nie

Hierdie is die eerste Bybel vers wat my moeder my geleer het. Sal my altyd aan haar laat dink.

Bybelverse Jes 61:7 In plaas van vernedering sal julle twee keer soveel besittings hê as tevore, in plaas van minagting sal julle lof ontvang oor wat julle besit. Julle sal in julle land twee keer soveel besit as tevore en julle sal altyd vreugde hê.

Dag 122 Bybelverse Jes In plaas van vernedering sal julle twee keer soveel besittings hê as tevore, in plaas van minagting sal julle lof ontvang oor wat julle besit. Julle sal in julle land twee keer soveel besit as tevore en julle sal altyd vreugde hê.

Bybelverse 1 Pet 5:10 God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gely het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak.

Teks - 1 Pet God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gely het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak.

Bybelverse Jak 1:12 Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here belowe het aan dié wat Hom liefhet.

Dag 136 Bybelverse Jak Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here belowe het aan dié wat Hom liefhet.

SPREUKE 15:1-2 ’n  SAGTE antwoord keer die grimmigheid af, maar ’n krenkende woord laat die toorn opkom.  Die tong van die wyse getuig van grondige kennis, maar die mond van die dwase laat sotheid uitborrel.

SPREUKE ’n SAGTE antwoord keer die grimmigheid af, maar ’n krenkende woord laat die toorn opkom.

Bybelverse Rom 8:17 En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid.

Bybelverse Rom En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus.

Bybelverse Mat 5:5 Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang.

Dag 123 Bybelverse Mat Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang.

FILIPPENSE 4:6-7Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.  En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

FILIPPENSE 4:6-7Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Bybelverse 1 Pet 4:8 Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes.

Dag 135 Bybelverse 1 Pet Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes.

2 KORINTHIËRS 12:9 En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.

2 KORINTHIËRS En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.

SPREUKE 16:2 Al die weë van ’n man is suiwer in sy oë, maar die Here toets die geeste.

SPREUKE Al die weë van ’n man is suiwer in sy oë, maar die Here toets die geeste.

Bybelvers Romeine 8:37 Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet

Dag 142 Bybelvers Romeine Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet

ROMEINE 8:37-39 Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.  Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge  of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.

ROMEINE 8:37-39 Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.

Pinterest
Search