Boervolk | Ons vir jou Suid-Afrika | Uit die blou van onse Hemel, uit die diepte van ons see. Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee. Deur ons ver verlate vlaktes, met die kreun van Ossewa. Ruis die stem van ons geliefde, vir ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra: ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. In die murg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees. In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees.

Boervolk | Ons vir jou Suid-Afrika | Uit die blou van onse Hemel, uit die diepte van ons see. Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee. Deur ons ver verlate vlaktes, met die kreun van Ossewa. Ruis die stem van ons geliefde, vir ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra: ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. In die murg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees. In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees.

Boereleiers: Nr.14 ~ Gen. Jan Kock.

From New York Public Library Digital Collections.

Boer War Memorial, Bloemfontein, Free State, South Africa  -  Travel Photos by Galen R Frysinger, Sheboygan, Wisconsin - Memorial to those banished to foreign lands

Boer War Memorial, Bloemfontein, Free State, South Africa - Travel Photos by Galen R Frysinger, Sheboygan, Wisconsin - Memorial to those banished to foreign lands

No 14 Kock

From New York Public Library Digital Collections.

Harry 'Breaker' Morant 9 December 1864 – 27 February 1902 ~Executed~ He was born…

HARRY HARBORD MORANT: Writing his popular bush ballads and having them published from 1891 in the Sydney Newspaper "The Bulletin" he became friendly with fellow Australian poets Henry Lawson, Banjo Paterson and William Ogilvie.

Pinterest
Search