WEEK 6 – DAG 2 – DINSDAG God voorsien LEES: Filippense 4:19; Matteus 19:26 SOAP: Filippense 4:19; Matteus 19:26 Watter beperkinge het jy op die God van die heelal gesit? Ons God is oneindig kragtig. Hy bestaan buite alle tye en ruimte. Hy is oneindig perfek in Sy goedheid, liefde, kennis, wysheid en heiligheid. Hy is groot en ewig sonder begin of einde. Absoluut niks is vir Hom onmoontlik nie. #LiefGodGrootliks #Toegewy

WEEK 6 – DAG 2 – DINSDAG God voorsien LEES: Filippense 4:19; Matteus 19:26 SOAP: Filippense 4:19; Matteus 19:26 Watter beperkinge het jy op die God van die heelal gesit? Ons God is oneindig kragtig. Hy bestaan buite alle tye en ruimte. Hy is oneindig perfek in Sy goedheid, liefde, kennis, wysheid en heiligheid. Hy is groot en ewig sonder begin of einde. Absoluut niks is vir Hom onmoontlik nie. #LiefGodGrootliks #Toegewy

WEEK 4 – DAG 5 – VRYDAG Ons is geskape om ywerig te wees LEES: Titus 2:11-14 SOAP: Titus 2:14 Wat in jou lewe kompeteer vir jou aandag, toewyding en liefde? As ons ‘n lys moet maak van die dinge in ons lewe waaroor ons die meeste praat, spog of trots op is, moet God heel bo aan die lys wees. Niks en niemand het die krag van God nie. Gelowiges moet alles wat hulle is en alles wat hulle het, vir God gee.

WEEK 4 – DAG 5 – VRYDAG Ons is geskape om ywerig te wees LEES: Titus 2:11-14 SOAP: Titus 2:14 Wat in jou lewe kompeteer vir jou aandag, toewyding en liefde? As ons ‘n lys moet maak van die dinge in ons lewe waaroor ons die meeste praat, spog of trots op is, moet God heel bo aan die lys wees. Niks en niemand het die krag van God nie. Gelowiges moet alles wat hulle is en alles wat hulle het, vir God gee.

WEEK 6 – DAG 3 – WOENSDAG Jesus is God LEES: Johannes 14:8-9; 10:30 SOAP: Johannes 14:8-9; 10:30 Waar wil God hê jy moet getuienis te gee oor die realiteit van Jesus se lig in hierdie donker wêreld? #LiefGodGrootliks #Toegewy

WEEK 6 – DAG 3 – WOENSDAG Jesus is God LEES: Johannes 14:8-9; 10:30 SOAP: Johannes 14:8-9; 10:30 Waar wil God hê jy moet getuienis te gee oor die realiteit van Jesus se lig in hierdie donker wêreld? #LiefGodGrootliks #Toegewy

Toegewy WEEK 6 – Filippus & Judas Iskariot - Memoriseervers

Toegewy WEEK 6 – Filippus & Judas Iskariot - Memoriseervers

TOEGEWY - WEEK 5 – Tomas - Memoriseervers

TOEGEWY - WEEK 5 – Tomas - Memoriseervers

WEEK 6 DAG 5 – VRYDAG God red dié wat hulle sondes belei LEES: Romeine 3:23; 5:8; 10:9 SOAP: Romeine 3:23; 5:8; 10:9 Watter sondes laat jy toe in jou lewe? Sal jy Jesus toelaat om te help om die greep van sonde los te maak? Die Here is heeltyd besig om ons te soek en is altyd beskikbaar om ons te reinig van ons sonde wanneer ons dit bely. #LiefGodGrootliks #Toegewy

WEEK 6 DAG 5 – VRYDAG God red dié wat hulle sondes belei LEES: Romeine 3:23; 5:8; 10:9 SOAP: Romeine 3:23; 5:8; 10:9 Watter sondes laat jy toe in jou lewe? Sal jy Jesus toelaat om te help om die greep van sonde los te maak? Die Here is heeltyd besig om ons te soek en is altyd beskikbaar om ons te reinig van ons sonde wanneer ons dit bely. #LiefGodGrootliks #Toegewy

Psalm 121:1 Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? God is met jou elke tree van die pad. Sy belofte: "My genade is al wat jy nodig het". #LiefGodGrootliks

Psalm 121:1 Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? God is met jou elke tree van die pad. Sy belofte: "My genade is al wat jy nodig het". #LiefGodGrootliks

KOLOSSENSE 1:3 Wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus, bid, dank ons Hom altyd vir julle  Ons gebede moet gevul wees met danksegging. Slaan jou oë na die hemel en gee aan God, wat die Leidsman en Voleinder van jou geloof is, die eer. #LiefGodGrootliks

KOLOSSENSE 1:3 Wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus, bid, dank ons Hom altyd vir julle Ons gebede moet gevul wees met danksegging. Slaan jou oë na die hemel en gee aan God, wat die Leidsman en Voleinder van jou geloof is, die eer. #LiefGodGrootliks

TOEGEWY - WEEK 5 – DAG 5 – VRYDAG Geloof kom en groei deur die Woord van God LEES: Romeine 10:17; Filippense 1:6  SOAP: Romeine 10:17; Filippense 1:6 Watter “geraas” is besig om te kompeteer vir jou aandag en tyd? Ons geloof word versterk wanneer ons die hoop en krag in die Woord van God hoor.

TOEGEWY - WEEK 5 – DAG 5 – VRYDAG Geloof kom en groei deur die Woord van God LEES: Romeine 10:17; Filippense 1:6 SOAP: Romeine 10:17; Filippense 1:6 Watter “geraas” is besig om te kompeteer vir jou aandag en tyd? Ons geloof word versterk wanneer ons die hoop en krag in die Woord van God hoor.

TOEGEWY WEEK 5 – DAG 4 – DONDERDAG Die gevare van Twyfel Lees: Jakobus 1:5-8 SOAP: Jakobus 1:5-8 In watter omstandighede sukkel jy om te glo in God se goedheid? ‘n Gelowige se krag tydens onseker tye kom deur vertroue en geloof in God se soewereiniteit en inherente goedheid.

TOEGEWY WEEK 5 – DAG 4 – DONDERDAG Die gevare van Twyfel Lees: Jakobus 1:5-8 SOAP: Jakobus 1:5-8 In watter omstandighede sukkel jy om te glo in God se goedheid? ‘n Gelowige se krag tydens onseker tye kom deur vertroue en geloof in God se soewereiniteit en inherente goedheid.

Pinterest
Search