"Soek die waarheid in God se Woord. Kies om te glo wat dit sê, nie wat jy voel nie. "- Chrystal Evans Hurst https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/06/2257/

"Soek die waarheid in God se Woord. Kies om te glo wat dit sê, nie wat jy voel nie. "- Chrystal Evans Hurst https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/06/2257/

Kom ons erken dat aardse wysheid gebrekkig en sekulêr is. Kom ons noem ons aardse begeertes wat hulle is en vra God om ons te help om die laste van trots, ydelheid en selfsug af te lê. Kom ons erken dat ons dikwels maskers voorhou vir mekaar, maar dat God nie geflous is deur gefilterde foto’s of leë woorde nie. En laat ons ons Skepper nader met nederige, suiwer harte om te sien hoe ons Sy koningkryk kan opbou.

Kom ons erken dat aardse wysheid gebrekkig en sekulêr is. Kom ons noem ons aardse begeertes wat hulle is en vra God om ons te help om die laste van trots, ydelheid en selfsug af te lê. Kom ons erken dat ons dikwels maskers voorhou vir mekaar, maar dat God nie geflous is deur gefilterde foto’s of leë woorde nie. En laat ons ons Skepper nader met nederige, suiwer harte om te sien hoe ons Sy koningkryk kan opbou.

Jakobus 4:6-10Maar die genade wat Hy gee, is nog groter. Daarom sê Hy: “God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee Hy genade.” Vader God, skep in my ‘n dienaarshart wat alleenlik verlang om U gelukkig te maak. Verwyder enige areas van trots in my hart. Here, hou my nederig en gewillig om U en U mense onselfsugtig te dien. In Jesus se Naam. Amen. #LiefGodGrootliks

Jakobus 4:6-10Maar die genade wat Hy gee, is nog groter. Daarom sê Hy: “God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee Hy genade.” Vader God, skep in my ‘n dienaarshart wat alleenlik verlang om U gelukkig te maak. Verwyder enige areas van trots in my hart. Here, hou my nederig en gewillig om U en U mense onselfsugtig te dien. In Jesus se Naam. Amen. #LiefGodGrootliks

"God het jou lief. Selfs wanneer jy onwaardig voel en voel asof die wêreld teen jou is, het God jou lief – ja, vir jou – en Hy het jou vir 'n groot doel geskape." Whitney Daugherty. God se Woord sê, “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.” (Johannes 3:16). https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/21/verkondig-die-evangelie-aan-jouself-maar-moet-nie-daar-stop-nie…

"God het jou lief. Selfs wanneer jy onwaardig voel en voel asof die wêreld teen jou is, het God jou lief – ja, vir jou – en Hy het jou vir 'n groot doel geskape." Whitney Daugherty. God se Woord sê, “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.” (Johannes 3:16). https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/21/verkondig-die-evangelie-aan-jouself-maar-moet-nie-daar-stop-nie…

Jesus het meer as tweeduisend jaar gelede aan die kruis gesê “Dit is volbring….” en daardie waarheid staan vandag nog vas. https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/19/dit-is-volbring/

Jesus het meer as tweeduisend jaar gelede aan die kruis gesê “Dit is volbring….” en daardie waarheid staan vandag nog vas. https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/19/dit-is-volbring/

In watter omstandighede betwyfel jy God se gewilligheid en begeerte om jou te red? Vir wie se redding sal jy aanhou om elke dag getrou en vuriglik te bid? Jesus het die volle pyn van die woede van God gedra, maar Hy het ook die fisiese beperkings van menslike lyding ervaar. Jesus het aan die kruis gebly vir ons. Wanneer ons twyfel aan God se liefde vir ons, moet ons Jesus se voltooide verlossingswerk aan die kruis onthou.  Vader God, ek dank U vir Jesus se voltooide werk aan die kruis. Ek…

In watter omstandighede betwyfel jy God se gewilligheid en begeerte om jou te red? Vir wie se redding sal jy aanhou om elke dag getrou en vuriglik te bid? Jesus het die volle pyn van die woede van God gedra, maar Hy het ook die fisiese beperkings van menslike lyding ervaar. Jesus het aan die kruis gebly vir ons. Wanneer ons twyfel aan God se liefde vir ons, moet ons Jesus se voltooide verlossingswerk aan die kruis onthou. Vader God, ek dank U vir Jesus se voltooide werk aan die kruis. Ek…

Ons roep saam met Paulus uit: “wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos” en van al die gebrokenheid rondom ons? J E S U S! Hy is die pragtige antwoord op al die verwoeste, verbrokkelde dele van ons lewens. Maar die enigste manier hoe Hy ons kon genees, was om vir ons gebreek te word. - Jennifer Schade Thorn https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/17/week-6-jesus-gebroke-vir-ons/ #LiefGodGrootliks #GebrokeEnVerlos

Ons roep saam met Paulus uit: “wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos” en van al die gebrokenheid rondom ons? J E S U S! Hy is die pragtige antwoord op al die verwoeste, verbrokkelde dele van ons lewens. Maar die enigste manier hoe Hy ons kon genees, was om vir ons gebreek te word. - Jennifer Schade Thorn https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/17/week-6-jesus-gebroke-vir-ons/ #LiefGodGrootliks #GebrokeEnVerlos

Gebroke & Verlos - WEEK 5 – Die Owerspelige Vrou – Vandag se Verse - Woensdag Lees Psalms 103 SOAP Psalms 103: 10-13 Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien.

Gebroke & Verlos - WEEK 5 – Die Owerspelige Vrou – Vandag se Verse - Woensdag Lees Psalms 103 SOAP Psalms 103: 10-13 Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien.

Jy is geliefd. Jy is vry. Gaan nou, en leef soos dit. "- Whitney Daugherty https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/10/week-5-die-owerspelige-vrou/

Jy is geliefd. Jy is vry. Gaan nou, en leef soos dit. "- Whitney Daugherty https://liefgodgrootliks.wordpress.com/2017/04/10/week-5-die-owerspelige-vrou/

Titus 2:14 Hy het Homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen. Jesus Christus het in nederigheid Sy wil onderwerp om die skuld van ons sondes te dra, sodat ons opgeneem kon word in die familie van God. Deur Sy lyding, word ons geag as Sy spesiale kinders en moet ons gemotiveer word om Hom te gehoorsaam en Hom te dien uit dankbaarheid #LiefGodGrootliks

Titus 2:14 Hy het Homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen. Jesus Christus het in nederigheid Sy wil onderwerp om die skuld van ons sondes te dra, sodat ons opgeneem kon word in die familie van God. Deur Sy lyding, word ons geag as Sy spesiale kinders en moet ons gemotiveer word om Hom te gehoorsaam en Hom te dien uit dankbaarheid #LiefGodGrootliks

Pinterest
Search