LiefGodGrootliks {LGG}

LiefGodGrootliks {LGG}

Lief God Grootliks bestaan om vroue oor die hele wereld te inspireer, aan te moedig en toe te rus om in God se woord te kom. So eenvoudig soos dit.