Leando Uys

Leando Uys

Always laughing, you won't catch me upset or mad. I love jokes, so I've got a good sense of humour.
Leando Uys
More ideas from Leando
Adoptable: Clothing: 326 (CLOSED) auction by Biological-Solutions

Adoptable: Clothing: 326 (CLOSED) auction by Biological-Solutions

Ishtar

Ishtar

#wattpad #lng-mn 12 con người 12 tính cách khác nhau Anh và em, đều từ những người xa lạ... Nhưng giọng nói, bàn tay, hơi ấm của anh, thật quen thuộc, đã sưởi ấm trái tim em, từng chút thôi Dạy em thế nào là yêu Là khi trái tim ta hoà chung một nhịp Bên nhau... anh nhé Không gì là không thể Bởi vì, em yêu anh

#wattpad #lng-mn 12 con người 12 tính cách khác nhau Anh và em, đều từ những người xa lạ... Nhưng giọng nói, bàn tay, hơi ấm của anh, thật quen thuộc, đã sưởi ấm trái tim em, từng chút thôi Dạy em thế nào là yêu Là khi trái tim ta hoà chung một nhịp Bên nhau... anh nhé Không gì là không thể Bởi vì, em yêu anh

a

Hi my name is Asuka Shinozaki. I'm super stylish and I love shopping for new makeup/clothes. I'm constantly checking up on my many social networks and I always keep a book in my purse for when the wifi goes down.

http://gbf-wiki.com/index.php?plugin=attach&refer=img&openfile=170001_bw_1_01.png

http://gbf-wiki.com/index.php?plugin=attach&refer=img&openfile=170001_bw_1_01.png