Tweebuffelsmeteenskootmorsdoodgeskietfontein (44 letters) is a farm in the North West province of South Africa, located about 200 km west of Pretoria and 20 km east of Lichtenburg. Coordinates: 26°10′S 26°28′E whose 44-character name has entered South African folklore. The name was used as the title for an Afrikaans lyric written by Fanus Rautenbach and performed by Anton Goosen. Translation is "The spring where two buffaloes were cleanly killed with a single shot"

Tweebuffelsmeteenskootmorsdoodgeskietfontein letters) is a farm in the North West province of South Africa, located about 200 km west of Pretoria and 20 km east of Lichtenburg. Coordinates: whose name has entered South African folklore.

The Blood River Museum

Bloed Rivier Museum - commemorating the Voortrekker battle with the Zulus at the Boedrivier (Blod River).

A picture of the Boers with their mausers

Anglo Boer War - A picture of the Boers with their mausers

Van die jongste tot die oudste was ons almal vegsmanne, en ek herhaal maar net wat ander van ons gesê het as ek sê dat ons die beste skuts van die wêreld was. Ons Boere het so te sê groot geword met die geweer in die hand en in die saal, en die krygsmantalent was in die Boer se bloed. Dis iets wat hy oorgeërf het van sy voorouers, wat die eienskap verwerf het deur hul alledaagse leefwyse."

Van die jongste tot die oudste was ons almal vegsmanne, en ek herhaal maar net…

Blood River Monument, KwaZulu-Natal

The Blood River monument, a replica of the fortified "Laager" (encampment) of Andries Pretorius and his men in commemoration of the battle of Blood River on 16 December 1838 between the Voortrekkers and the Zulus

R1,00 een rand note

South Africa 1 Rand Obverse: Portrait of Johan Anthoniszoon "Jan" van Riebeeck April 1619 – 18 January Reverse: Coat of Arms depicting a lion. Gerard Rissik (in office from 1 July 1962 to 30 June Watermark: Portrait of Jan van Riebeeck.

Siener

This Day in History: The "Soothsayer", Siener van Rensburg, dies…

Pinterest
Search