Pinterest
Distribution of Dorsland Boere in Angola

Distribution of Dorsland Boere in Angola

Angola Dorsland trekkers Meule Humpata

A mill and furniture factory in Humpata, Angola Date?

Dorsland Boere Angola. Benguella

Benguella Oxwagon and Boers in early Angola

Himba - Namibe provinsie - 1957

Himba - Namibe provinsie - 1957

Angola vlugtelinge (waaronder ook Dorsland trek afstammelinge) by Ruacana, Namibia. 1975

Angola vlugtelinge (waaronder ook Dorsland trek afstammelinge) by Ruacana, Namibia.

Angola Boere - 1950

Angola Boere - 1950

Dorsland Monument Humpata,Angola - 1957

Dorsland Monument Humpata,Angola - 1957

J F Botha, Trekleier en uitgebreide gesin.Dorsland Trek Angola Boere

J F Botha, Trekleier en uitgebreide gesin.

Verblyf - Angola Boere - 1957

Afrikaner Reed and Grass Dwelling - Angola, 1957

Angola Boere Familie 1950 Cubal, Angola

Angola Boere Familie 1950 Cubal, Angola

Angola Dorsland trek boere. Kol. Arthur Jose Oriolla Fereira de Paiva. Aangewys deur die Portugese bewind om die Angola Boere te Humpata by te staan. Getroud met 14jarige Jacomina G.E. Boyha op 12/2.1882. Tree ook op as bevelvoerder saam met die Boere tydens sekere strafekspidisies teen inheemse stamme. Bron: Nicol Stassen, et al

Angola Dorsland trek boere. Kol. Arthur Jose Oriolla Fereira de Paiva. Aangewys deur die Portugese bewind om die Angola Boere te Humpata by te staan. Getroud met 14jarige Jacomina G.E. Boyha op 12/2.1882. Tree ook op as bevelvoerder saam met die Boere tydens sekere strafekspidisies teen inheemse stamme. Bron: Nicol Stassen, et al

Trekleier Prinsloo

Trekleier Prinsloo

Angola. Vlugtelinge na Namibia - 1975. Val van die Portugese

Vlugtelinge na Namibia - Val van die Portugese

Angola Boere - 1957

Angola Boere - 1957

Angola Boere Plaashuis, Chicuma - 1957

Angola De Klerk homestead, Chicuma - 1957 See caption

1910s Boer wedding in Lubango Angola, postcard

Dorsland Boere in Angola. Troue in Lobango/ Sa da Badeira