Boervolk | Ons vir jou Suid-Afrika | Uit die blou van onse Hemel, uit die diepte van ons see. Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee. Deur ons ver verlate vlaktes, met die kreun van Ossewa. Ruis die stem van ons geliefde, vir ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra: ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. In die murg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees. In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees.

Boervolk | Ons vir jou Suid-Afrika | Uit die blou van onse Hemel, uit die diepte van ons see. Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee. Deur ons ver verlate vlaktes, met die kreun van Ossewa. Ruis die stem van ons geliefde, vir ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra: ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. In die murg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees. In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees.

A brigade of Irish volunteers who supported the Boers in the Anglo-Boer war, 1899. This is the earliest known photograph of an Irish concert...

A brigade of Irish volunteers who supported the Boers in the Anglo-Boer war, This is the earliest known photograph of an Irish concert.

Boer's armed with German made 1896 Mauser rifles posing behind a small mortar.

Part II, Great Anglo-Boer War, The Second Anglo-Boer War, or Second Boer War of brought the British Empire into conf.

Boer War -- Farmers in the Cape being forced to take oath of neutrality

Boer War -- Farmers in the Cape being forced to take oath of neutrality

Pinterest
Search