South African Marksman, sharpshooter and sniper qualifications

South African Marksman, sharpshooter and sniper qualifications

British Boer War: Queen's South Africa Medal with Transvaal, Orange Free State and Cape Colony clasps. 1899-1901

British Boer War: Queen's South Africa Medal with Transvaal, Orange Free State and Cape Colony clasps.

Transvaal ook genoem Zuid-Afrikaanse Republiek - het vir net minder as 50 jaar bestaan en het in 1902 tot 'n einde gekom nadat Brittanje die republiek in die Tweede Vryheidsoorlog verslaan het.1857–1860 Marthinus Wessel Pretorius. 1860-1862 Stephanus Schoeman.  - 1863–1864 Willem Cornelis Janse van Rensburg. - 1864–1871 Marthinus Wessel Pretorius.- 1871–1877 Thomas Francois Burgers. - 1883–1902 Paul Kruger. - 1900–1902 Schalk Willem Burger (waarnemend)

Transvaal ook genoem Zuid-Afrikaanse Republiek - coat of arms of Transvaal

Zulu War Campaign medal -Trooper Arthur J. Mansfield was twice wounded in the arm during the night raid by Basuto’s on a 48 man piquet of ‘E’ troop 3rd Cape Mounted Yeomanry, Morosi’s Mountain, 29th May 1879. 8 men of the 3rd CMY were killed and 9 wounded during what the papers of the day called a ‘disaster’.

Zulu War Campaign medal -Trooper Arthur J. Mansfield was twice wounded in the…

Boervolk | Ons vir jou Suid-Afrika | Uit die blou van onse Hemel, uit die diepte van ons see. Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee. Deur ons ver verlate vlaktes, met die kreun van Ossewa. Ruis die stem van ons geliefde, vir ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra: ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. In die murg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees. In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees.

Boervolk | Ons vir jou Suid-Afrika | Uit die blou van onse Hemel, uit die diepte van ons see. Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee. Deur ons ver verlate vlaktes, met die kreun van Ossewa. Ruis die stem van ons geliefde, vir ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra: ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. In die murg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees. In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees.

Boer War - Silver; Anglo-Boer War Medal 1899-1902 Burger A J Willemse

Silver; Anglo-Boer War Medal 1899-1902 Burger A J Willemse

Anglo-Boer War Medal Burger A J Willemse in the Boer War category was sold for on 2 Nov at by WorldinPortrait 1 in Johannesburg

British South Africa Copmpany's Medal

The British South Africa Company's Medal 1890 - 1897

Paratrooper, Air Force, Bats, Ww2, South Africa, Africans, Police, Youth, Army

South Africa Medal 1877 - 1879 Zulu and Basuto Wars

South Africa Medal 1877 - 1879 Zulu and Basuto Wars

South Africa Medal 1877 - 1879 Zulu and Basuto Wars

South Africa Medal 1877 - 1879 Zulu and Basuto Wars

South African Air Force  SAAF  Silver by embroiderypapatedy

South African Air Force ( SAAF ) Silver Falcons Aerobatic Team Patch - replica size of the patch: 138 mm x 93 mm / x inch for any question please contact me before buying

George VI South African Territorial Efficiency Medal - South African Air Force

George VI South African Territorial Efficiency Medal - South African Air Force

Pinterest
Search