The Blood River Museum in Kwazulu-Natal: one of the most surreal monuments EVER.

Bloed Rivier Museum - commemorating the Voortrekker battle with the Zulus at the Boedrivier (Blod River).

New York Life-Day by Day: The South African BOER WAR 1899-1902 Boer Generals

New York Life-Day by Day: The South African BOER WAR 1899-1902 Boer Generals

Women of the Great Trek - South Africa 1835 - 1845 Die Groot Trek / The Great…

Women of the Great Trek - South Africa 1835 - 1845 Die Groot Trek / The Great…

Statesman Jan Smuts at the Opening of the Voortrekker Monu… | Flickr

Statesman Jan Smuts at the Opening of the Voortrekker Monu… | Flickr

ANDRIES HENDRIK POTGIETER wie se trek van tweehonderd siele die eerste georganiseerde trek uit die Kolonie was, was in die distrik Tarka, waar hy gewoon het, ’n man van aansien. Volgens die beskrywing van tydgenote was Potgieter ’n groot man, sterk gebou en met ’n indrukwekkende voorkoms. Sy baard en hare was donkerbruin met ’n rooi skynsel, en een bron verwys na die breërandhoed wat hy in die week gedra het, maar ’n hoëbolkeil met plegtighede.

ANDRIES HENDRIK POTGIETER wie se trek van tweehonderd siele die eerste georganiseerde trek uit die Kolonie was, was in die distrik Tarka, waar hy gewoon het, ’n man van aansien. Volgens die beskrywing van tydgenote was Potgieter ’n groot man, sterk gebou en met ’n indrukwekkende voorkoms. Sy baard en hare was donkerbruin met ’n rooi skynsel, en een bron verwys na die breërandhoed wat hy in die week gedra het, maar ’n hoëbolkeil met plegtighede.

LOUIS TRICHARDT se geselskap en dié van Lang Hans van Rensburg was die eerste wat die uittog uit die Kolonie na die noorde aangedurf het. Met hul trekke was hulle baanbrekers in ’n ruwe en onontwikkelde land.  Sy trek het in die begin van 1836 met nege mans, nege vroue en 31 kinders oor die Oranjerivier beweeg. Dit was kort op die hakke van Van Rensburg se trek van tien mans, tien vroue en dertig kinders.

LOUIS TRICHARDT se geselskap en dié van Lang Hans van Rensburg was die eerste wat die uittog uit die Kolonie na die noorde aangedurf het. Met hul trekke was hulle baanbrekers in ’n ruwe en onontwikkelde land. Sy trek het in die begin van 1836 met nege mans, nege vroue en 31 kinders oor die Oranjerivier beweeg. Dit was kort op die hakke van Van Rensburg se trek van tien mans, tien vroue en dertig kinders.

Racheltjie de Beer: Die jaar was 1843, en dit sou 'n bitter koue winter wees. Racheltjie was saam met haar gesin op trek gewees vanaf die Oranje-Vrystaat na die Suid-Oos Transvaal toe. Die aand, toe die beeste weer in die takkraal gejaag word, kom daar een kalfie kort. Racheltjie en haar 6-jarige boetie het deelgeneem aan die soektog. Dit het egter al begin skemer word, en kort voor lank was Racheltjie en haar boetie, verdwaal.

Racheltjie de Beer: Die jaar was 1843, en dit sou 'n bitter koue winter wees. Racheltjie was saam met haar gesin op trek gewees vanaf die Oranje-Vrystaat na die Suid-Oos Transvaal toe. Die aand, toe die beeste weer in die takkraal gejaag word, kom daar een kalfie kort. Racheltjie en haar 6-jarige boetie het deelgeneem aan die soektog. Dit het egter al begin skemer word, en kort voor lank was Racheltjie en haar boetie, verdwaal.

1938: die jaar was van die Simboliese Ossewatrek, een van die grootste gebeurtenisse in die Afrikaner-geskiedenis. Nege waens, elkeen met sy eie naam, het deelgeneem aan die trek, wat in Augustus ’38 in Kaapstad begin en op 16 Desember in Pretoria met die hoeksteenlegging van die Voortrekkermonument geëindig het.

1938: die jaar was van die Simboliese Ossewatrek, een van die grootste gebeurtenisse in die Afrikaner-geskiedenis. Nege waens, elkeen met sy eie naam, het deelgeneem aan die trek, wat in Augustus ’38 in Kaapstad begin en op 16 Desember in Pretoria met die hoeksteenlegging van die Voortrekkermonument geëindig het.

Petrus Lafras (Piet Italeni) Uys die bekende Voortrekker leier

My Paternal grandfather - Petrus Lafras (Piet Italeni) Uys the brave historical Voortrekker leader.

Vegkop:  Die volgende oggend (16 Oktober) word die krygers bemerk en hulle sinistêre sisgeluid is hoorbaar. Nagenoeg 6000 Matabele onder leiding van Mkalipi tegemoet.  Die swartes skreeu "Mzilikazi!" en begin knopkieries en assegaaie in die perderuiters se rigting gooi. Terug in die laer wag die vrouens wat koeëls in gereedheid bring; die manne maak gewere skoon en Sarel Cilliers doen 'n gebed. Genadiglik sterf net 2 Trekkers in die slag.

Vegkop: Die volgende oggend (16 Oktober) word die krygers bemerk en hulle sinistêre sisgeluid is hoorbaar. Nagenoeg 6000 Matabele onder leiding van Mkalipi tegemoet. Die swartes skreeu "Mzilikazi!" en begin knopkieries en assegaaie in die perderuiters se rigting gooi. Terug in die laer wag die vrouens wat koeëls in gereedheid bring; die manne maak gewere skoon en Sarel Cilliers doen 'n gebed. Genadiglik sterf net 2 Trekkers in die slag.

Voortrekker General Stephanus Schoeman, leader of all the Voortrekkers in the Northern-Transvaal

Voortrekker General Stephanus Schoeman, leader of all the Voortrekkers in the Northern-Transvaal

Pinterest
Search