When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

Afrikaans Language

Discover Pinterest’s 10 best ideas and inspiration for Afrikaans Language. Get inspired and try out new things.

Afrikaans - Vokale - Arme Ek Is Oupa Uil Vokale

Die kort video clip verduidelik die basis van vokale d.m.v Arme, ek,is, oupa uil.

More information...

Grade 3 Term 2 Week 6 Afrikaans Days of the week. Wednesday worksheet

Dae van die week online worksheet for Grade 3. You can do the exercises online or download the worksheet as pdf.

More information...

Grade 3 : FAL: Afrikaans eu, oe, ie, ei, ou Klanke worksheet

Eu, ou, ie, oe, ei klanke online worksheet for Grade 3. You can do the exercises online or download the worksheet as pdf.

More information...

1000+ Flashcards in Afrikaans for Toddlers (printable PDF files)

Download free printable Afrikaans flashcards online for kids and toddlers

More information...

vraestelle

Ek weet/I know – algemene kennis Think online Conquesta – Graad 1 – 7 Afrikaans en Engels Conquesta – Taal, Wiskunde, Lewensvaardige – Graad 1 – 3 en Verskeie va…

More information...

Afrikaans A-Z 2020 – PDF Graad 1 tot Graad 7

Afrikaans A-Z  - Taal en woordeskat / Language and vocabulary is a comprehensive reference book that can be used from grade 1 right through to grade 7. All language rules are explained with some activities throughout to practice language skills. Afrikaans – Engels Woorde.  Sluit die volgende in: Al die woordsoorte, Teenoorgesteldes, Antonieme, Sinonieme, Leestekens, Idiome, Idiome – Spreekwoorde, Intensiewe vorme, Voegwoorde, Verkleining, Trappe van vergelyking, Meervoude, Versamelname, Telwoorde, Werkwoorde, Voornaamwoorde, Selstandige naamwoorde, Direkte / Indirekte rede, Tussenwerpsel, Homofoon, Homonieme, Bywoorde, Byvoeglike naamwoorde, Lidwoorde, Kleure, Klere, Vorms, Nommers Telling, Dae van die week, Maande van die jaar, Seisoene, Emosies, Liggaamsdele, My 5 Sintuie, My huis, My Kamer / Badkamer, My Familie, Kombuis, Manlik – Vroulik, Groente, Vrugte, Dieregeluide, Diere op die plaas, Vervoer, Skool en sport, Goeie Maniere, This book also has a wide range of vocabulary that can be used for speaking and writing activities. Consisting of 96 pages.

More information...

Klanke – Klinkers en Dubbelklanke

Phonics Posters [A4 page] AFRIKAANS 7 Words per Sound Short Vowels Consonant Digraphs (Beginning and Ending) a; e; o; i; u; ee; aa; oo; eu; uu; oe; ie; ou; ei; aai; ooi; oei; eeu; ui; y [15 pages] [PDF Format]

More information...

More related to Afrikaans Language

More like this