Amavidiyo Okugiya Nokucula

Collection by Ukuthanda uNkulunkulu

24 
Pins
God's Will Is Carried Out on Earth "Umbuso KaKristu Usufeziwe Phakathi Kwabantu" Christian Dance

God's Will Is Carried Out on Earth "Umbuso KaKristu Usufeziwe Phakathi Kwabantu" Christian Dance

1. Yini ukusindisa? Yini insindiso?

1. Yini ukusindisa? Yini insindiso?

South African Gospel Song  "Ingoma Yokunamathela Okusuka Enhliziyweni"Uthando lukaNkulunkulu Luyayinqoba Inhliziyo Yomuntu

South African Gospel Song "Ingoma Yokunamathela Okusuka Enhliziyweni"Uthando lukaNkulunkulu Luyayinqoba Inhliziyo Yomuntu

Zulu gospel choir song “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” | Ukubuka Okungakabonwa Okwengeziwe

Zulu gospel choir song “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” | Ukubuka Okungakabonwa Okwengeziwe

Gospel Music "UNkulunkulu Uphethe Ubukhosi Phezu Kwezinto Zonke Ezulwini Nasemhlabeni" (Zulu Subs)

Gospel Music "UNkulunkulu Uphethe Ubukhosi Phezu Kwezinto Zonke Ezulwini Nasemhlabeni" (Zulu Subs)

South African Gospel Song "Uthando Lwangempela LukaNkulunkulu"

South African Gospel Song "Uthando Lwangempela LukaNkulunkulu"

Zulu Gospel Music "UNkulunkulu Uyabazisa Labo Abamzwayo Nabalalela Yena"

Zulu Gospel Music "UNkulunkulu Uyabazisa Labo Abamzwayo Nabalalela Yena"

1.INkosi uJesu uqobo waphrofetha ukuthi uNkulunkulu uyoba sesimweni somuntu ngezikhathi zokugcina futhi uyovela njengeNdodana yomuntu ukuzokwenza umsebenzi

1.INkosi uJesu uqobo waphrofetha ukuthi uNkulunkulu uyoba sesimweni somuntu ngezikhathi zokugcina futhi uyovela njengeNdodana yomuntu ukuzokwenza umsebenzi

Zulu Gospel Music "Babusisiwe Labo Abemukela Umsebenzi KaNkulunkulu Omusha"

Zulu Gospel Music "Babusisiwe Labo Abemukela Umsebenzi KaNkulunkulu Omusha"

New Gospel Music "Ukudala KukaNkulunkulu Umhlaba" (Zulu Subtitles)

New Gospel Music "Ukudala KukaNkulunkulu Umhlaba" (Zulu Subtitles)

Best Zulu Gospel Movie Clip - "Ukubhubhisa Umhlaba KukaNkulunkulu Ngozamcolo"

Best Zulu Gospel Movie Clip - "Ukubhubhisa Umhlaba KukaNkulunkulu Ngozamcolo"

Best Zulu Gospel Movie Clip - "Ukubhubhisa Umhlaba KukaNkulunkulu Ngozamcolo"

Best Zulu Gospel Movie Clip - "Ukubhubhisa Umhlaba KukaNkulunkulu Ngozamcolo"

Zulu Gospel Movie Clip - "Ukubhujiswa KweSodoma neGomora NguNkulunkulu"

Zulu Gospel Movie Clip - "Ukubhujiswa KweSodoma neGomora NguNkulunkulu"

Zulu Gospel Movie Clip - "Isethembiso SikaNkulunkulu Kuma-Israyeli"

Zulu Gospel Movie Clip - "Isethembiso SikaNkulunkulu Kuma-Israyeli"

Gospel Music "UNkulunkulu Uphethe Ubukhosi Phezu Kwezinto Zonke Ezulwini Nasemhlabeni" (Zulu Subs)

Gospel Music "UNkulunkulu Uphethe Ubukhosi Phezu Kwezinto Zonke Ezulwini Nasemhlabeni" (Zulu Subs)