Blood River Monument, KwaZulu-Natal

The Blood River monument, a replica of the fortified "Laager" (encampment) of Andries Pretorius and his men in commemoration of the battle of Blood River on 16 December 1838 between the Voortrekkers and the Zulus

Boervolk | Ons vir jou Suid-Afrika | Uit die blou van onse Hemel, uit die diepte van ons see. Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee. Deur ons ver verlate vlaktes, met die kreun van Ossewa. Ruis die stem van ons geliefde, vir ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra: ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. In die murg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees. In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees.

Boervolk | Ons vir jou Suid-Afrika | Uit die blou van onse Hemel, uit die diepte van ons see. Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee. Deur ons ver verlate vlaktes, met die kreun van Ossewa. Ruis die stem van ons geliefde, vir ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra: ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. In die murg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees. In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees.

Voordat die Voortrekkers, wat hulle wapens buite die kraal moes laat bly, kon vertrek, is hulle op Dingaan se bevel  vermoor. Hier word die name van die vermoordes gelys.

Voordat die Voortrekkers, wat hulle wapens buite die kraal moes laat bly, kon vertrek, is hulle op Dingaan se bevel vermoor. Hier word die name van die vermoordes gelys.

Die Dromedaris: Een van die skepe waarmee Jan van Riebeeck na SA gekom het.

Die Dromedaris: Een van die skepe waarmee Jan van Riebeeck na SA gekom het.

The Castle of Good Hope - Cape Town

The Castle of Good Hope. Built between 1666 and 1679 by the Dutch East India Company (VOC) as a maritime replenishment station, the Castle of Good Hope is the oldest surviving colonial building in South Africa.

Pinterest
Search