SABC test pattern - TV only came to South Africa in 1975 and we all stared at this test pattern in amazement for hours and hours :)

SABC test pattern - TV only came to South Africa in 1975 - toe lourens gekom het

Inspection bed - taken at a military exhibition ( Wingfield } circa 1990.

Inspection bed - taken at a military exhibition ( Wingfield } circa Lyk soos n fokken canoe!

Back in the day when South Africa were safe...

National Service in the then South African Defence Force - OC's inspection.

South African Paratroopers waiting to be evacuated after the battle of Cassinga in Angola

South African paratroopers assemble to counter an anticipated Cuban/Angolan attack in Cassinga Angola x

Boervolk | Ons vir jou Suid-Afrika | Uit die blou van onse Hemel, uit die diepte van ons see. Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee. Deur ons ver verlate vlaktes, met die kreun van Ossewa. Ruis die stem van ons geliefde, vir ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra: ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. In die murg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees. In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees.

Boervolk | Ons vir jou Suid-Afrika | Uit die blou van onse Hemel, uit die diepte van ons see. Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee. Deur ons ver verlate vlaktes, met die kreun van Ossewa. Ruis die stem van ons geliefde, vir ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra: ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. In die murg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees. In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees.

-Vintage Recruiting Poster For The South African Special Forces ,Recces !

-Vintage Recruiting Poster For The South African Special Forces ,Recces !

Pinterest
Search