More ideas from hester
DIE Hugenote-monument op Franschhoek gedenk die Franse immigrante wat hulle veral 1688-’89, maar ook daarvoor en daarna,  aan die suidpunt van Afrika kom vestig het

Huguenots Monument in Franschhoek

Die Rhodes-gedenkteken, Kaapstad

Rhodes Memorial, built in remembrance of Cecil John Rhodes who contributed greatly to the formation of the sub continent, lies on the northern flank of Table Mountain, at the base.

Die Voortrekkermonument, Pretoria

Die Voortrekkermonument, Pretoria

Die Erasmuskasteel

Die Erasmuskasteel

Melrose-huis net oorkant Burgerspark

I was there so many times-as a child & adult.The Anglo-Boer War Peace Conference happened here.

Die Kasteel die Goeie Hoop in Kaapstad is die oudste gebou uit die blanke vestigingstyd in Suid-Afrika. Gebou tussen 1666 en 1679 deur die VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie)

Die Kasteel die Goeie Hoop in Kaapstad is die oudste gebou uit die blanke vestigingstyd in Suid-Afrika.

Die Hebreeuse gemeente van Pretoria is tussen 1890 en 1895 gestig, en in 1898 is die eerste sinagoge in Paul Krugerstraat ingewy.

Die Hebreeuse gemeente van Pretoria is tussen 1890 en 1895 gestig, en in 1898 is die eerste sinagoge in Paul Krugerstraat ingewy.

Erasmus Castle, Pretoria

Erasmus Castle, Pretoria, South Africa (commonly referred to as the "spook house")

Die hoeksteen van die Ou Raadsaal is op 6 Mei 1889 deur president Kruger gelê

Die hoeksteen van die Ou Raadsaal is op 6 Mei 1889 deur president Kruger gelê