Die Trekkers wat oorgebly het na die moorde van 17 Februarie, het hulle voorgeneem om Dingaan te straf vir sy onmenslike dade. Die eerste strafekspedisie by Italeni het wel misluk, maar die Voortrekkers was beslis om nie te rus voordat Dingaan se mag gebreek is nie. Dit het gelei die Slag van Bloedrivier op 16 Desember.

Die Trekkers wat oorgebly het na die moorde van 17 Februarie, het hulle voorgeneem om Dingaan te straf vir sy onmenslike dade. Die eerste strafekspedisie by Italeni het wel misluk, maar die Voortrekkers was beslis om nie te rus voordat Dingaan se mag gebreek is nie. Dit het gelei die Slag van Bloedrivier op 16 Desember.

Sarie Marais' Grave  - Die graf van Sara Johanna Adriana Nel (nèè Maré). Sy was moontlik die inspirasie vir die liedjie. My Sarie Marais is so ver van my hart, Maar'k hoop om haar weer te sien. Sy het in die wyk van die Mooirivier gewoon, Nog voor die oorlog het begin.O bring my t'rug na die ou Transvaal, Daar waar my Sarie woon, Daar onder in die mielies by die groen doringboom, Daar woon my Sarie Marais x2.

Sarie Marais' Grave - Die graf van Sara Johanna Adriana Nel (nèè Maré). Sy was moontlik die inspirasie vir die liedjie. My Sarie Marais is so ver van my hart, Maar'k hoop om haar weer te sien. Sy het in die wyk van die Mooirivier gewoon, Nog voor die oorlog het begin.O bring my t'rug na die ou Transvaal, Daar waar my Sarie woon, Daar onder in die mielies by die groen doringboom, Daar woon my Sarie Marais x2.

PIETER LAFRAS (PIET) UYS was die eintlike leier van die trek van Jacobus Uys, sy bejaarde pa van diep in die sestig. Die geselskap het uit sowat honderd mense bestaan wat van Uitenhage af getrek het. Hulle was een van die laaste georganiseerde groepe wat die Kaapkolonie met die Groot Trek verlaat het.

PIETER LAFRAS (PIET) UYS was die eintlike leier van die trek van Jacobus Uys, sy bejaarde pa van diep in die sestig. Die geselskap het uit sowat honderd mense bestaan wat van Uitenhage af getrek het. Hulle was een van die laaste georganiseerde groepe wat die Kaapkolonie met die Groot Trek verlaat het.

LOUIS TRICHARDT se geselskap en dié van Lang Hans van Rensburg was die eerste wat die uittog uit die Kolonie na die noorde aangedurf het. Met hul trekke was hulle baanbrekers in ’n ruwe en onontwikkelde land.  Sy trek het in die begin van 1836 met nege mans, nege vroue en 31 kinders oor die Oranjerivier beweeg. Dit was kort op die hakke van Van Rensburg se trek van tien mans, tien vroue en dertig kinders.

LOUIS TRICHARDT se geselskap en dié van Lang Hans van Rensburg was die eerste wat die uittog uit die Kolonie na die noorde aangedurf het. Met hul trekke was hulle baanbrekers in ’n ruwe en onontwikkelde land. Sy trek het in die begin van 1836 met nege mans, nege vroue en 31 kinders oor die Oranjerivier beweeg. Dit was kort op die hakke van Van Rensburg se trek van tien mans, tien vroue en dertig kinders.

Andries Hendrik Potgieter, Delagoabaai - Great Trek - Wikipedia, the free encyclopedia

Andries Hendrik Potgieter, Delagoabaai - Great Trek - Wikipedia, the free encyclopedia

The Voortrekkers (Afrikaans and Dutch for pioneers, literally "fore-movers", "those who moved first", "fore-trekkers") were Afrikaner emigrants during the 1830s and 1840s who left the Cape Colony (British at the time, but founded by the Dutch) moving into the interior of what is now South Africa. The Great Trek consisted of mass movements under a number of different leaders  Louis Tregardt, Hendrik Potgieter, Sarel Cilliers, Pieter Uys, Gerrit Maritz, Piet Retief and Andries Pretorius.  c…

The Voortrekkers (Afrikaans and Dutch for pioneers, literally "fore-movers", "those who moved first", "fore-trekkers") were Afrikaner emigrants during the 1830s and 1840s who left the Cape Colony (British at the time, but founded by the Dutch) moving into the interior of what is now South Africa. The Great Trek consisted of mass movements under a number of different leaders Louis Tregardt, Hendrik Potgieter, Sarel Cilliers, Pieter Uys, Gerrit Maritz, Piet Retief and Andries Pretorius. c…

African History,Afrikaans,South Africa

This day in History: Nov 12, 1780 - Voortrekker leader, Piet Retief is born http://dingeengoete.blogspot.com/

This day in History: Nov 12, 1780 - Voortrekker leader, Piet Retief is born http://dingeengoete.blogspot.com/

I.J. Retief, brother of Voortrekker leader Piet Retief

I.J. Retief, brother of Voortrekker leader Piet Retief

Pinterest
Search