Schalk Willem Burger - Hy het in 'n aantal veldslae diens gedoen, soos die…

Schalk Willem Burger, military commander of the South African Republic during the Second Anglo-Boer War and President of the South African Republic for two years while Paul Kruger was in.

Sir Arthur Conan Doyle at Bloemfontein, 1900. In spring of that year, Conan Doyle was staffed as the Secretary and Medical Registrar of the Langman Field Hospital in Bloemfontein during the Boer War.

Sir Arthur Conan Doyle at Bloemfontein, In spring of that year, Conan Doyle was staffed as the Secretary and Medical Registrar of the Langman Field Hospital in Bloemfontein during the Boer War. AUTHOR OF SHERLOCK HOLMES

First Boer War : Battle of Majuba Hill - This Day in History: Feb 27, 1881: The Battle of Majuba Hill, South Africa http://dingeengoete.blogspot.com/

First Boer War : Battle of Majuba Hill - Feb The Battle of Majuba Hill, South Africa

Voorblad van 'n Franse tydskrif wat handel oor die AB oorlog. Histories is Brittanje en Frankryk vyandig teenoor mekaar en het die Boere baie simpatie vanaf die mense in Frankryk ontvang.

Voorblad van 'n Franse tydskrif wat handel oor die AB oorlog. Histories is Brittanje en Frankryk vyandig teenoor mekaar en het die Boere baie simpatie vanaf die mense in Frankryk ontvang.

Incredible Boer War material from the archive, 1899-1900

Incredible Boer War material from the archive,

This Day in History: Feb 27, 1881: The Battle of Majuba Hill, South Africa http://dingeengoete.blogspot.com/ http://images2.bridgemanart.com/cgi-bin/bridgemanImage.cgi/400wm.KW.8814730.7055475/371009.jpg

Map Of Scene Of Action During The Battle Of Majuba Hill Near Volksrust South Africa During The First Boer War From The Book South Africa And The Transvaal War Volume 1 By Louis Creswicke Published 190

Pinterest
Search