GLM-MODELS GLM18205601 Scale 1/18  MERCEDES BENZ UNIMOG U5000 2013 BLACK

GLM-MODELS GLM18205601 Scale 1/18 MERCEDES BENZ UNIMOG U5000 2013 BLACK

Unimog U5000 Doka + Kran + Arbeitskorb, 2011, Flatbed Trucks

Unimog U5000 Doka + Kran + Arbeitskorb, 2011, Flatbed Trucks

UNIMOG, Đức. Xe được tập đoàn Mercedes-Benz chế tạo vào năm 1946, đưa vào sử dụng từ năm 1948. Xe có thể chở theo từ 1,2-7,5 tấn hàng hóa, tốc độ tối đa 90 km/h. UNIMOG đang được sử dụng trong quân đội hơn 30 quốc gia trên thế giới.

UNIMOG, Đức. Xe được tập đoàn Mercedes-Benz chế tạo vào năm 1946, đưa vào sử dụng từ năm 1948. Xe có thể chở theo từ 1,2-7,5 tấn hàng hóa, tốc độ tối đa 90 km/h. UNIMOG đang được sử dụng trong quân đội hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Pinterest
Search