Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Artist: Hullabaloo | Shin Megami Tensei: Persona 4 | Shin Megami Tensei: Persona 3 | Narukami Yu | Yuuki Makoto

5
4

Artist: Ron (Lovechro) | Shin Megami Tensei: Persona | Shin Megami Tensei: Persona 2 | Shin Megami Tensei: Persona 3 | Shin Megami Tensei: Persona 4 | Shin Megami Tensei: Persona 5 | Female Protagonist | Kurusu Akira | Naoya Toudou | Narukami Yu | Suou Tatsuya | Yuuki Makoto

2
1

Tags: Fanart, Amagi Yukiko, Satonaka Chie, Shin Megami Tensei: PERSONA 4, Shirogane Naoto, Kujikawa Rise, Margaret (PERSONA 4), Narukami Yu,...

Artist: Nanaya (Daaijianglin) | Shin Megami Tensei: Persona 5 | Arsène | Kurusu Akira

Artist: Soejima Shigenori | Persona 4: The Ultimate In Mayonaka Arena | Shin Megami Tensei: Persona 4 | Narukami Yu

1

Artist: Nanaya (Daaijianglin) | Shin Megami Tensei: Persona 3 | Shin Megami Tensei: Persona 4 | Shin Megami Tensei: Persona 5 | Female Protagonist | Kurusu Akira | Narukami Yu | Yuuki Makoto

Tags: Shin Megami Tensei: PERSONA 3, Shin Megami Tensei: PERSONA 4, Narukami Yu, Atlus, Yuuki Makoto (PERSONA 3), Machinosuke, PNG Conversion, Shin Megami Tensei: PERSONA 5, Protagonist (Persona 5)

1