Sakura Steakhouse Hibachi Mai Tai $7.95

Sakura Steakhouse Hibachi Mai Tai $7.95

Sakura Steakhouse Hibachi Blue Margarita $6.95

Sakura Steakhouse Hibachi Blue Margarita $6.95

Sakura Steakhouse Hibachi steak and lobster $28.95

Sakura Steakhouse Hibachi steak and lobster $28.95

Sakura Steakhouse Hibachi Chicken & Shrimp$26.95

Sakura Steakhouse Hibachi Chicken & Shrimp$26.95

Sakura Japanese Steakhouse: Our Sushi Train Experience

Sakura Japanese Steakhouse: Our Sushi Train Experience

Pinterest
Search