Germany - Puma IFV

Germany - Puma IFV

puma ifv picture (Summer Sheldon 1920x1200)

puma ifv picture (Summer Sheldon 1920x1200)

Puma, Đức: Xe chiến đấu bộ binh (IFV) này được đưa vào sử dụng trong quân đội Đức từ năm 2010. Puma là một trong những IFV bọc giáp tốt nhất thế giới. Vòng cung phía trước có thể chịu được đạn pháo 120 mm, an toàn với vụ nổ mìn 10 kg TNT. Vũ khí chính gồm pháo tự động 30 mm, súng máy đồng trục 5,56 mm.

Puma, Đức: Xe chiến đấu bộ binh (IFV) này được đưa vào sử dụng trong quân đội Đức từ năm 2010. Puma là một trong những IFV bọc giáp tốt nhất thế giới. Vòng cung phía trước có thể chịu được đạn pháo 120 mm, an toàn với vụ nổ mìn 10 kg TNT. Vũ khí chính gồm pháo tự động 30 mm, súng máy đồng trục 5,56 mm.

German Panzergrenadiergruppe in front of their Puma IFV [1024  768]

German Panzergrenadiergruppe in front of their Puma IFV [1024 768]

German Army Puma IFV lets loose a few 30mm rounds downrange [5184 x 3456]

German Army Puma IFV lets loose a few 30mm rounds downrange [5184 x 3456]

ifv puma

ifv puma

Pinterest
Search