để không có nỗi buồn đến với trái tim này. để không gặp khó khăn đến với những cánh tay, để cho không có mâu thuẫn đến với những đôi mắt. hãy để linh hồn tôi được lấp đầy với các phước lành của niềm vui và bình an

để không có nỗi buồn đến với trái tim này. để không gặp khó khăn đến với những cánh tay, để cho không có mâu thuẫn đến với những đôi mắt. hãy để linh hồn tôi được lấp đầy với các phước lành của niềm vui và bình an

Luke 18:14, May 11, 2016, carol@belleauway.com, watercolor, Illustrated Faith pen, bible art journaling, bible journaling, illustrated faith

Luke 18:14, May 11, 2016, carol@belleauway.com, watercolor, Illustrated Faith pen, bible art journaling, bible journaling, illustrated faith

Pinterest
Search