để không có nỗi buồn đến với trái tim này. để không gặp khó khăn đến với những cánh tay, để cho không có mâu thuẫn đến với những đôi mắt. hãy để linh hồn tôi được lấp đầy với các phước lành của niềm vui và bình an

để không có nỗi buồn đến với trái tim này. để không gặp khó khăn đến với những cánh tay, để cho không có mâu thuẫn đến với những đôi mắt. hãy để linh hồn tôi được lấp đầy với các phước lành của niềm vui và bình an

Only positive vibes for everyone! Find more positive, motivational and inspirational quotes at #lorisgolfshoppe

Only positive vibes for everyone! Find more positive, motivational and inspirational quotes at #lorisgolfshoppe

Take time to do what makes your soul happy! Daily Motivation by MorningCoach.com Your Personal Evolution System #alwayspositive

Take time to do what makes your soul happy! Daily Motivation by MorningCoach.com Your Personal Evolution System #alwayspositive

Pinterest
Search