Možda si bila u pravu . . . Hropci u zatajenju srca, krepitacije definitivno u fibrozi pluća . . . Provjerit ću još te krepitacije/hropce u zatajenju srca/edemu pluća . . .

Možda si bila u pravu . . . Hropci u zatajenju srca, krepitacije definitivno u fibrozi pluća . . . Provjerit ću još te krepitacije/hropce u zatajenju srca/edemu pluća . . .

Pinterest
Search