Hippie - Những người US yêu hòa bình, ghét war và yêu nước không muốn nghe theo những điều luật của nhà nước và chính phủ nên sống tách biệt ra được gọi là HIPPIE. Họ di cư đi khắp nơi, sáng tạo, yêu cuộc sống tự do, không cần phải tuân theo điều luật gì cả.

Hippie - Những người US yêu hòa bình, ghét war và yêu nước không muốn nghe theo những điều luật của nhà nước và chính phủ nên sống tách biệt ra được gọi là HIPPIE. Họ di cư đi khắp nơi, sáng tạo, yêu cuộc sống tự do, không cần phải tuân theo điều luật gì cả.

Another one of my favourite Eras is the 1960's , one of the best times for music and I love the fashion.

Another one of my favourite Eras is the 1960's , one of the best times for music and I love the fashion.

Bell Bottoms  Made To Order Hippie Clothing Music Festival Jeans Gypsy Clothing Boho Clothing Bohemian Jeans Hippie Jeans

Bell Bottoms Made To Order Hippie Clothing Music Festival Jeans Gypsy Clothing Boho Clothing Bohemian Jeans Hippie Jeans

Bell Bottoms Made To Order Hippie Clothing Music Festival Jeans Gypsy Clothing Boho Clothing Bohemian Jeans Hippie Jeans

hippies 70 s vintage retro hippy psychedelic trippy hippybeachgirl

Woodstock through the eyes of the attendees (1969

Twiggy.  She started the fashion of wearing eye makeup like this and painting flowers on our faces.

Charlotte Tilbury

Twiggy. She started the fashion of wearing eye makeup like this and painting flowers on our faces.

Pinterest
Search